SOU 2014:62 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut

Utredningen ska utvärdera förhandsbeskedsinstitutet och med utgångspunkt i att stärka rättssäkerheten ytterligare för enskilda föreslå förbättringar av förhands-beskedsinstitutet. Möjligheterna att förtydliga och eventuellt utvidga förutsättningarna för att lämna förhandsbesked ska också undersökas.

Taggar: FAR tycker, Skatt