Förslag till ändrade avgifter

2014-04-22 13:04

Revisorsnämndens (RN) verksamhet ska enligt förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden finansieras med avgifter. Avgiftsinkomster disponeras av myndigheten.

Taggar: FAR tycker, Revision