Bästa redovisning av hållbarhet

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa redovisning av hållbarhet. Syftet med priset är att belöna de företag som på ett föredömligt sätt redovisar sitt hållbarhetsarbete.

Det grundläggande kriteriet för att redovisningen ska kvalificera till tävlingen Bästa redovisning av hållbarhet är att hållbarhetsinformationen är externt bestyrkt i enlighet med vedertagen standard, till exempel RevR 6 eller ISAE3000, samt att granskningen har skett av en FAR-ansluten revisionsbyrå.

Alla svenska företag som har hållbarhetsinformation som uppfyller detta kriterium ingår i tävlingen och utvärderas av juryn. Förra årets pristagare ingår inte i årets tävling. 20-25 redovisningar går vidare till slutomgången i vilken hållbarhetsinformationen utvärderas och poängsätts utifrån nio kriterier. Varje redovisning utvärderas av två byråer som inte får vara den byrå som utfört granskning av redovisningen.

Juryn består av FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling:

  • Torbjörn Westman, KPMG
  • Andreas Drugge, Deloitte
  • Charlotte Söderlund, EY
  • Didrik Roos, Deloitte
  • Fredrik Ljungdahl, PwC
  • Isabelle Jonasson, PwC
  • Jenny Fransson, KPMG
  • Marie Carlsson Kemppinen, EY
  • Markus Håkansson, Grant Thornton.

I ett drygt decennium har FAR årligen utgivit priser för föredömlig icke-finansiell redovisning. Efter ett antal år av prisutdelning för Bästa miljöredovisning i Företagsekonomiska Institutets (FEI) regi utvecklades redovisningsområdet att omfatta redovisning av hållbar utveckling – ekonomi, miljö och socialt ansvar. Under åren 2003–2005 samarrangerades evenemangen mellan Svenska ICC, Svenskt Näringsliv och FAR.

Mellan åren 2008 och 2012 var tävlingen en del av Finforum som sedan många år är det etablerade forumet för tävlingen Bästa årsredovisning i Sverige. Priskategorier och kriterier har förändrats över tiden och speglar den dynamiska utveckling redovisningsformatet har haft och fortsatt har. Från och med 2013 är prisutdelningen ett separat event.

Taggar: Bästa redovisning av hållbarhet