Hållbarhet hos FAR

Specialistgrupp Hållbarhet

Specialistgrupp Hållbarhet är FAR:s expertorgan avseende branschens roll inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering. FAR:s styrelse och FAR:s kontor ger input till gruppen. Specialistgruppen kommer med förslag på hur nedanstående och andra för fokusområdet viktiga frågor ska hanteras och förslag på prioriteringar.

Strategigrupp Redovisning

Strategigrupp Redovisning ansvarar för att identifiera de viktigaste frågorna på både kort och lång sikt inom redovisningsområdet. FAR:s styrelse och FAR:s kontor ger input till gruppen. Strategigruppen kommer med förslag på hur nedanstående och andra inom redovisningsområdet viktiga frågor ska hanteras och förslag på prioriteringar.

FAR:s kvalitetsnämnder

Branschen har högt ställda krav vad gäller etik och kvalitet, vilket är avgörande hållbarhetsfrågor för branschen. För varje medlemskategori ska finnas en kvalitetsnämnd.

Tidningen Balans

Tidningen Balans har under flera års tid lyft frågan om hållbarhet, ur många olika perspektiv. Återkommande ämnen är hållbarhetsrapportering, integrerad rapportering, jämställdhet och skatt som hållbarhetsfråga.

Priset för Bästa redovisning av hållbarhet

Från och med 2020 integreras FAR:s pris ”Bästa Redovisning av Hållbarhet” med priset för ”Sveriges Bästa Årsredovisning".

Opinionsbildning

FAR lyfter vid många olika tillfällen hållbarhetsfrågan i branschen. Bland annat fokuserade branschdagarna 2016 på det hållbara ledarskapet. I Almedalen 2016 fokuserade FAR på hållbarhet i kommunerna och FN:s Globala Hållbarhetsmål.

 

FAR:s interna hållbarhetsarbete

Sedan hösten 2015 satsar FAR internt på hållbarhet, genom att lyfta viktiga frågor och ta fram redskap och mål för att komma framåt. 

 

FAR:s åtagande och ansvar hittar du i vår Uppförandekod.

FAR är stödjande medlem av Institutet mot mutor och följer Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se