Ericsson vinner FAR:s pris Bästa redovisning av hållbarhet
Bästa hållbarhetsredovisning
Bästa redovisning av hållbarhet Vattenfall