FAR kommenterar ärenden från Revisorsinspektionen

2018-06-25 08:12

Revisorsinspektionens (RI) tillsynsnämnd sammanträdde 16 februari, 9 mars och 13 april 2018.

Besluten kan inhämtas i sin helhet hos RI och på FAR Online. FAR har kommenterat några av ärendena.

Taggar: Revisorsinspektionen