FAR har fått två nya medlemskategorier

2018-04-27 12:33

Från och med 1 maj har FAR två nya medlemskategorier – basmedlem och studentmedlem. Vi ställde tre frågor till Catarina Weckman, medlemsansvarig på FAR, som har varit med och tagit fram innehållet i de nya medlemskapen.

Varför har FAR tagit fram två nya medlemskategorier?

– Syftet är att bidra till ökad attraktionskraft för yrkena i branschen. En positiv effekt är närmare relationer och starkare samhörighet inom branschen. Basmedlemskapet innebär också att medarbetare, som ännu inte uppnått kvalifikationerna för ordinarie medlemskap, ska kunna ta del av FAR:s tjänster som exempelvis den uppskattade medlemsrådgivningen.

Vad innebär det och hur funkar det?

– Studenter kan bli medlemmar oberoende av var man studerar, och på det här sättet får de tidig kontakt med branschens tjänster och verktyg.

– Kriterierna för att bli basmedlem är att vara verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag där det finns ordinarie FAR-medlemmar. Samtidigt måste kraven för ordinarie medlemskap inte vara uppfyllda.

För att ansöka om basmedlemskap och för att få ytterligare information kontaktar man FAR på medlem@far.se Mer information om medlemsförmånerna för respektive medlemskategori hittar du här.

När kan man bli basmedlem eller studentmedlem?

– Från 1 maj 2018, och för basmedlemmar bjuder vi på en ”prova på-period” fram till 1 november i år. Vi ser verkligen fram emot att skapa relationer med alla nya medlemmar. Välkomna!

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se