Rapportering från FAR:s branschdagar 2017

2017-09-20 16:48

Här hittar du liveflöde, artiklar, presentationer och mycket annat från FAR:s branschdagar 2017. Tema var Mitt i förändringen. I sociala medier kan du se uppdateringar med taggen #farbransch17!

Här kan du se det flöde som liveuppdaterades under FAR:s branschdagar!

 

Fredag 22 september

12.15 Nu är det dags för lunch och vi avslutar rapporteringen från FAR:s branschdagar 2017. Stort tack till er som följt oss här och i andra kanaler.

12.12 Nu avslutas dagen med att vi berättar vem som vunnit utställarquizen. På 19 av 20 rätt vinner Klaes Gidlund iPaden.

12.07 Om känslan i världen är att det finns en global elit som inte betalar skatt någonstans, som inte är med och bidrar i utvecklingen, så riskerar vi att få en väldigt farlig situation politiskt, säger Magdalena Andersson.

12.04 Övergången till den digitala ekonomin där t.ex. Air BnB inte betalar skatt trots att de verkar i Sverige, borde inte det innebära en ombearbetning av skattereglerna? Där pågår ett arbete bl.a. inom EU. Svensk utgångspunkt är att du ska betala skatt någonstans i alla fall, sen är ju frågan var detta ska ske. Är det där varan produceras eller konsumeras? Den diskussionen pågår, eftersom olika länder har olika perspektiv, bland annat beroende på om de är konsumerande eller exporterande. Men det är mer upprörande om företag inte betalar skatt alls, än om de betalar den på Irland istället för i Sverige.

12.02 Vad är tanken med att skatterådgivaren ska lämna information till Skatteverket när en klient tänker använda sig av ett skatteupplägg, borde inte det vara bolaget själv som ska informera? Tanken, säger Magdalena Andersson, är att Skatteverket ska få en heads-up så tidigt som möjligt, för att kunna titta på om upplägget är förenligt med svensk lagstiftning. Det pågår också ett arbete inom EU beträffande gränsöverskridande transaktioner med skatteeffekter. Dock, menar Dan Brännström, kan det finnas en viss otydlighet kring vem som ska räknas som skatterådgivare.

12.01 Varför sänker man inte arbetsgivaravgifterna istället för att subventionera dem? Magdalena Andersson svarar att en generell sänkning är ett ineffektivt sätt att få fler människor i arbete och ett väldigt dyrt sätt att bedriva politik. Flera sänkningar har gjorts, exempelvis för nystartade företag, och nu görs reformer för att förenkla. Exempelvis klumpas olika stöd och sänkningar ihop till enklare paket. Det ska vara enkelt och billigt att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

12.00 Publikfråga: är det inte dags att frikoppla redovisningen och beskattningen? Magdalena Andersson är beredd att lyssna.

11.58 Kommentarer om det allmänna politiska läget och Magdalena Andersson konstaterar att den här mandatperioden varit helt körd från början. Detta beroende på att Alliansen bara accepterar regeringen så länge den har budgetsamarbete med Vänsterpartiet, samtidigt som Alliansen bara vill förhandla ekonomisk politik som ett block. Det gör att större skattereformer måste göras i överenskommelse hela vägen mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, vilket Andersson menar är lite svårt...

11.56 Samtal om domen i Högsta förvaltningsdomstolen där det konstateras att ett styrelseuppdrag är personligt och att det därmed inte går att ta ut arvodet genom ett företag. Magdalena Andersson lovar att följa utvecklingen så att det inte får problematiska effekter, samtidigt som hon menar att det också finns en logik i domen. Bland annat sticker det i ögonen på undersköterskan att en person med en heltidsinkomst kan ta ut en extra inkomst från styrelseuppdrag med lägre skatt än vad undersköterskan betalar på sin lön.

11.54 Diskussion om 3:12 på scenen. Dan Brännström konstaterar att det fanns godbitar i paketet som borde gå att få majoritet för, medan Magdalena Andersson menar att det inte är aktuellt att göra reglerna mer generösa, eftersom det skulle leda till att det premieras att sätta sig på bolag istället för att vara anställd. Detta är inte önskvärt från regeringens sida.

11.50 Nu är det dags för frågor till Magdalena Andersson. FAR:s Dan Brännström frågar om 3:12 och vad som hände med dessa. Andersson svarar att det var ett paket, och när vissa delar föll så togs hela paketet bort för att omarbetas i sin helhet. Hon påpekar dock att reglerna som de ser ut idag har flera problem och inte fungerar som det var meningen.

Magdalena Andersson på scenen. #farbransch17

Ett inlägg delat av FAR (@farbransch)

11.25 Byggandet är på rekordhöga nivåer. Om trenden fortsätter året ut kommer det i år att påbörjas fler bostäder än det gjorts sedan miljonprogrammets dagar, säger Magdalena Andersson.

11.23 Magdalena Andersson pratar om det ekonomiska läget i världen. Hon träffade den franska finansministern för en tid sedan och frågade när han tänker ha överskott i de offentliga finanserna. Det var, tyvärr, inte det han funderade på. Alls.

11.17 Nu väntar vi på Magdalena Andersson som strax kliver upp på scenen.

11.05 Hur fel kan det bli, frågade VD. Det kan bli fel på en halv cent, blev svaret. Vi riskar det, sade VD, och sen kom processen vidare. Ibland är det värt att inte vara 110 procent korrekt för att komma framåt. I det aktuella fallet, Oscar, en aktör inom Obamacare, är tjänsten nu värderad till flera miljarder dollar.

11.01 Du måste nå igenom bruset, för att kunna nå kunderna.

10.58 Lisa utmanar oss i branschen att använda en snabb process för att utveckla nya lösningar för kunderna. Till och med supertankers som Google kan jobba snabbt från idé på måndag till beslut på fredag, så varför skulle inte ni kunna?

Lisa Lindström från Doberman inspirerar oss från scenen. #farbransch17

Ett inlägg delat av FAR (@farbransch)

10.47 Att stå still är det farligaste vi kan göra. Det är bättre att sticka ner tån i vattnet och känna efter, att prova, säger Lisa Lindström.

10.40 Vi har gått från digital närvaro via digitaliserade tjänster till dagens fas med digital transformation, säger Lisa Lindström.

10.38 Nu kliver Lisa Lindström från Doberman upp på scenen. Doberman har blivit utsedda till Sveriges bästa arbetsplats. Läs intervjun med Lisa på tidningenbalans.se.

09.20 På stora scenen pratar FAR:s Bengt Skough och Robert Wennberg om en handlingsplan för byråutveckling. De pratar både om affärsplan och om ledarskap för att ta din byrå dit du vill i det nya digitala landskapet.

8.35 På stora scenen pratar FAR:s Robert Wennberg, utbildningschef, om att ha ett coachande förhållningssätt gentemot kunden.

08.30 Nu kör dagarna igång igen, idag börjar vi med parallella spår med flera olika ämnen. Vi får se hur många vi lyckas få med i rapporteringen.

Torsdag 21 september

16.47 Nu avslutar vi dagen här på CCC. Om en stund är det middag, men liverapporteringen återupptar vi först på fredag morgon. Trevlig kväll önskar vi till alla er som följt med oss här!

16.44 Det här att finansministern ber om att få komma till FAR:s branschdagar två dagar efter höstbudgeten presenterats, det är stort, säger Dan Brännström. 

16.40 Det är tredje året i rad vi diskuterar behovet av att modernisera bokföringslagen, men vi ger oss inte! säger Dan Brännström.

16.33 C H Witts pris tilldelas Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell för artikeln Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar - och en utvecklad kommunal styrning publicerad i Balans nr 3, 2017. Läs mer på tidningenbalans.se.

16.29 Dags att få veta vem som skrivit årets bästa artikel i Balans i år och därmed tilldelas C H Witts pris 2017.

16.23 En del av dem som inte vill digitaliseras, som inte gillar tech, de har helt rätt - det är för krångligt idag, det är för fult! Det är därför vi behöver alla dessa företag som kan utveckla, förenkla och göra digitaliseringen tillgänglig för alla, säger Elisabet Thand-Ringquist.

16.20 De som lyckas bäst med digitaliseringen är de som vet hur man använder både tekniken och humankapitalet på bästa sätt, säger Elisabet Thand-Ringquist.

16.18 Det gäller att locka och att inspirera företag till digitalisering. Visa dem goda exempel, framgångsrika exempel, och fråga "vill ni inte vara som dem?" - och sen säga att "bra, då ska ni göra såhär," säger Günther Mårder.

16.12 Vi kommer aldrig mera att komma tillbaka till ett läge med majoritetsregeringar, säger Thand-Ringquist. Det bästa är antagligen att partierna går fram med sina egna partiprogram.

16.08 Inspelningen av FAR-podden inför live-publik är nu igång. Det inleds med att Günther Mårder och Elisabet Thand-Ringqvist kommenterar höstbudgeten. Ingen av dem är överdrivet entusiastisk, men det är åtminstone glädjande att vissa saker inte finns med, säger Günther Mårder.

Mikrofonerna står redo. Dags för inspelning av FAR-podden inför live-publik. #farbransch17

Ett inlägg delat av FAR (@farbransch)

15.08 Kompetensförsörjningen är ett stort problem, inte bara för redovisningsbranschen utan rent allmänt, bland annat råder det brist på duktiga utvecklare, säger Björn Elfgren.

14.50 Speciellt på digitaliseringens område så ligger lagar och regler efter. Det är kanske lätt att tycka att regeringen inte gör tillräckligt då, frågar Helena, och panelen nickar mest instämmande i detta, till spridda skratt i salen.

14.24 Det finns en massa särregler som är onödiga, säger Helena Adrian. Till exempel är det förbjudet att driva revisionsverksamhet som ekonomisk förening - vad är det för dumheter? Idag har vi millennials som är på väg ut på arbetsmarknaden med besked. Tänk att kunna erbjuda dem medlemskap i en ekonomisk förening och engagera dem på det sättet, istället för att behöva hålla på med allt krångel det innebär att göra dem till delägare i ett aktiebolag!

14.17 Vad tycker publiken om revisionsplikten? Majoriteten tycker att det är bra som det är, några vill gå till 80/40/50. Bara ett fåtal vill gå tillbaka till revisionsplikt för alla aktiebolag och nästan lika många vill slopa revisionsplikten helt.

14.08 Nu Per Johansson på scenen - hur gör vi revisorn och revisionen nyttigare? Läs gärna Pers debatt på Tidningen Balans webbplats.

14.01 Det finns mängder av informella vägar att hitta rätt kompetens, säger Magnus Berg. Migrationsverket är dock förbjudna att hjälpa till med detta, och Arbetsförmedlingen, som tagit över, brister just nu på många sätt i detta. Därför är det viktigt och bättre att hitta de informella kontaktvägarna för att nå fram till rätt personer i rekryteringen.

13.59 Tyvärr hamnar mångfaldsrekrytering under CSR-arbetet, istället för att det handlar om att få rätt kompetens till företaget, säger Charlie Hansson. Om du tittar på kompetens istället för bakgrund så får du många fler kompetenta sökande att välja bland.

13.52 Det är viktigt att ta vara på kunskap och erfarenheter från andra länder också. Magnus Berg och Mouddar Kouli från Ledarna pratar om integration och kompetens. Vi behöver fler ledare och chefer med bakgrund i andra länder.

13.48 Nu visas en snutt av Carolas rekryteringsvideo på stora skärmen. Se hela nedan!

13.47 Det jag gjorde för att ta mark och få anställda - och kunder - direkt från när jag började, var att göra tvärtom vad de stora gjorde, berättar Carola Lundgren.

13.44 Vi måste ha en dialog med medarbetarna och erbjuda det som de värdesätter. Det har skett en förändring över tid i vad medarbetarna vill ha, gårdagens generation vill inte ha samma saker som den generation som är på väg in på arbetsmarknaden idag, säger Agneta Strandberg.

13.36 Charlie Hansson från Chas Visual Management på scenen. Utnämnda till Europas bästa arbetsgivare 2017.

13.33 Nu är vi tillbaka från lunchen! Lite säkerhetsgenomgång från scenen innan vi kör igång nästa programpunkt: Rekrytera och behåll de bästa.

12.15 Teamet som har koll på publikfrågor och sociala medier: Annelie och Sofia.

12.14 Om du ska avsätta tiden för förändring så måste du veta varför. Om du vet varför så blir det lättare att prioritera, säger FAR:s Robert Wennberg.

12.01 Det är viktigt att ha en kultur där vi vågar och där det premieras att ta egna initiativ, säger Karitha Ericson från Grant Thornton.

11.56 Vad krävs av ett ledarskap mitt i förändringen? Jonas Hedin från Mindset menar att det bygger på följande nycklar: 

 • Vision
 • Kompetens
 • Motivation
 • Resurser
 • Handlingsplan

11.54 Kicki Westerbergs och Carina Hedrums fyra tips när de traditionella tjänsterna försvinner:

 • Ha ett coachande förhållningssätt
 • Var modig
 • Våga kontakta kunden och fråga: vart är du på väg. Kunden väntar på att vi ska fråga.
 • Tänk brett vid kompetensutveckling

11.49 Vad säger du som PT till en kund?
- Mod, säger Carina Hedrum. Den tekniska utvecklingen är spännande och det går inte att komma undan den, men det är den som öppnar möjligheter och gör att vi kan ge kunden rätt råd.
- Vi måste lära oss att ställa rätt frågor till kunderna, säger Kicki Westerberg. Vi är så vana att ge råd, men vi är inte lika bra på att ställa öppna frågor. Fråga "vad har du tänkt dig" istället för "har du tänkt dig att..." så kan du ge dem bättre rådgivning.

11.46 - Jag insåg efter 30 år i branschen att jag var mer intresserad av kundens framtid än av deras historiska siffror, så då skapade jag mig titeln Ekonomisk PT, säger Kicki Westerberg.

11.44 Genom att digitalisera så kan vi frigöra mer tid till att göra roliga saker, träffa kunderna för andra saker än att bara lämna över stora högar med papper.

11.42 Med digitala verktyg kan vi sätta oss i förarsätet och ge bättre rådgivning till våra kunder. Det är lättare att vara proaktiv när datan blir mer tillgänglig.

11.41 Datan finns ju redan i systemet, så våga titta på big data och använd er av det som finns tillgängligt. 

11.38 Anneli Richardson och Emelie Jonsson berättar nu hur de kan hjälpa sina kunder genom att titta på dagsaktuella siffror och coacha dem utifrån detta. Det är lättare som redovisningskonsult menar Emelie, eftersom du har regelbunden och tät kontakt med sin kund, än vad det är som revisor som träffar kunden mer sällan.

11.32 85 procent menar att kundrelationer är av mycket stor betydelse, men hälften av alla har dåligt dokumenterad inblick i den egna kundstocken. Insikten finns att det är viktigt, men inte lika många vet hur de ska omvandla det till praktiskt agerande, säger Markus Sjöholm.

Klicka här för att ta del av Markus Sjöholms presentation (pdf-format)

11.24 Bokföringen skapades för att få koll, sen hijackades den av Skatteverket och liknande aktörer, säger Olle Rydqvist. 

11.15 Nu är kaffepausen över och vi börjar återsamlas i stora salen. Vi hoppas att kaffet har smakat och att våra besökare hunnit hälsa på våra utställare. Nu är det dags att prata om hur vi bygger nya tjänster.

10.44 I Balans nummer 7 uppmanar Pernilla Broberg forskarna att ge sig ut i debatten. 

10.42 Susanna Reppling på Interoute, bästa tipsen för att lyckas med digitalisering?

 • Hitta ambassadörerna
 • Låt dem springa
 • Lär av deras misstag
 • Hitta Pippi Långstrump i medarbetarna

Det handlar om att börja agera annorlunda. Det måste vara tillåtet att misslyckas. Inställningen att "det här har jag aldrig provat, så det kan jag säkert", måste vara grundinställningen i alla företag.

Anställ människor som inte vet vad som går och inte går. Som inte vet att så där har vi aldrig gjort så det går inte. Hitta dem, anställ dem. Låt dem vara, låt dem röja.

Hur byter man motorer på flygplanet samtidigt som man flyger? Utmaningen ligger i att hålla igång lönsam verksamhet samtidigt som man gör något helt nytt. Det är lättare om bolaget är i kris. Då har man inget att förlora på att förändra. Men är bolaget stabilt och lönsamt, låt inte alla hoppa samtidigt. Identifiera några konkreta projekt och kan få snabba resultat, och se om det var lyckat eller misslyckat.

10.38 Susanna Reppling på scenen, berättar om att hon var på Nokia för ett antal år sen. 2007 var Nokia marknadsledande och hade 60 procent marknadsandel. Då kom iPhone. Två år senare var Nokia i kris och hade tappat hela sitt ledarskap. Ständig förändring är alltid nödvändig för att hänga med.

10.34 Automatisering behöver inte innebära trivialisering. AI har redan vunnit över den mänskliga världsmästaren i Go, skriver sportreferat för medier och kan till och med skämta, säger Johan Alvehus.

10.31 Många är oroliga att det blir mer fokus på detaljer och att man tappar helhetstänket, att man tappar det här med erfarenhet och känsla, säger Pernilla. På skärmen kommer framåtsyftande citat fram:
- Det är helt andra kompetenser vi kommer att behöva. 
Från ett byråperspektiv blir det oerhört viktigt att veta vilka kompetenser man kommer att behöva och vill ha, säger Johan.

10.28 På scenen nu Pernilla Broberg, Högskolan Kristianstad/Linköpings Universitet och Johan Alvehus, Lunds Universitet/Högskolan Kristianstad. Lite citat om digitaliseringen visas nu på stora skärmen. 
- Dutt, dutt, dutt får du ut alltihop.... poff och så får du ut det.
- Om du inte är med i det här, vare sig du är partner eller medarbetare, då är du inte relevant om tre år.
- Frågan man kan ställa sig är vad vi som revisorer ska göra? Det tror jag många medlemmar i FAR är väldigt oroliga för. Vad ska vi göra?
- När allting blir automatiserat vad ska tjänsten då vara?

10.22 Jag tycker att FAR ska ta lead i detta och hjälpa medlemmarna med digitalisering och omställning, säger Erik, och FAR:s VD Annelie lovar att det redan påbörjade arbetet på det området kommer att fortsätta.

10.18 Hur snabbt vågar vi gå fram?
Om jag skulle satsa pengar skulle jag satsa på det ur ett partnerskapsperspektiv. Vilka partnerskap ska vi satsa på, så att vi kan fokusera rätt. IT-projekten får inte ta över det som vi gör.

10.17 Hur får man med sig de anställda på tåget? Henrik menar att ledarskapet i en digital organisation är att vara tydlig med vart man ska och att skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera, snarare än att styra med hård hand. Det handlar också om att lägga tid på ambassadörerna, som redan har förstått poängen med digitalisering och som lättare kan få med sig sina kolleger.

10.13 20-30 procent av kvittohantering och liknande är idag digitaliserad. Där finns en stor potential för utveckling, säger Erik Arwinge.

10.10 En nackdel med att vara uppkopplad är att du blir känslig för cyberattacker. Nya Zeeland är det tionde mest utsatta landet för cyberattacker, berättar Craig Fisher. Det beror dels på att många är uppkopplade, men också att Nya Zeeland uppfattas som att de har lätt att lita på andra. Samtidigt är detta ett globalt problem och e-säkerhet är ett växande affärsområde.

10.07 Det finns en "do it yourself"-attityd på Nya Zeeland, vilket gör att landet ofta är tidigt på bollen när det kommer till ny utveckling och ny teknik, säger Craig Fisher. 95 procent av alla företag på Nya Zeeland är uppkopplade, exempelvis. Det gör att det är enkelt att använda molntjänster, vilket är kostnadseffektivt och ökar konkurrenskraften.

10.03 Nu ska vi ta oss till Nya Zeeland för att prata med Craig Fisher, RSM, direkt via Skype. Vi kör tidsresa och kombinerar Stockholmsmorgonen med kväll i Auckland.

9.58 Hetaste tipsen för att lyckas på digitaliseringsresan
Henrik Brinkhagen, Clarimont, Erik Arwinge, BDO

 • Sätt upp tydliga mål för vart du och din byrå ska. Sätt av tid för att ta fram en strategi för hur du/ni tar er dit.
 • Fundera kring vem kunden är, i dag och i framtiden.
 • Sätt upp delmål på vägen. Omöjligt att planera från start till mål. Våga reflektera och korrigera på vägen.
 • Använda IT-tekniken som en hävstång. Graden av IT kommer inte att minska, så viktigt att hålla sig uppdaterad.
 • Starta inga IT-projekt utan att ha en långsiktig tanke med dem.

9.56 För att ställa om till mer rådgivning i sin byrå så är kundcentrering absolut avgörande, säger Erik Arwinge.

9.53 Det är god uppslutning i salen, vi är många som samlats här idag.

Åhörarna på FAR:s branschdagar 2017

9.50 Digitaliseringen är ett komplicerat ämne, det finns nästan lika många ingångar till ämnet som det finns deltagare på de här dagarna.

9.46 Kompetensväxla dig och din byrå - Vilka förmågor behöver du och hur kan du se på din verksamhet från olika perspektiv för att ta dig dit du ska? Nu är det dags att blicka framåt och lära oss hur vi kan förändra oss i praktiken.

Mitt i förändringen! Vi är på plats på FAR:s branschdagar. Två dagar där vi berättar hur ni kan ta ett steg för förändring. #farbransch17

Ett inlägg delat av Wolters Kluwer Skatt&Ekonomi (@wolterskluwer_skatt_ekonomi)

9.43 Vilka har vi här idag, frågar Helena? Det är nästan lika många revisorer och redovisningskonsulter. Övriga yrkesgrupper är inte lika många i salen.

9.42 -Se möjligheterna. Inte blir frustrerad och orolig, säger FAR:s ordförande Magnus Larsson.

-Jag hade gärna sett att det gåt snabbare, men det är inte för sent. Nu går det riktiga tåget, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

9.41 Nu en fråga till publiken: Hur stor andel av dagens arbetsuppgifter på er byrå kommer att vara automatiserade inom 5 år? 26-50 procent och 51-75 procent är i särklass högst staplar. Vår bransch är verkligen i förändring. Men viktigt att inte vara orolig, utan ta vara på möjligheterna det ger, poängterar Dan från scenen.

9.36
Helena Blomquist inleder9.34 Nu är vi igång! Helena Blomquist inleder dagarna på stora scenen.

9.29 Snart drar FAR:s branschdagar igång. Du är väl på plats? Om inte följ oss här för att se vad som händer under dagen.

Onsdag 20 september

Förberedelserna är igång inför FAR:s branschdagar 21-22 september! #farbransch17

Ett inlägg delat av FAR (@farbransch)

Taggar: FAR:s branschdagar, FAR:s framtidsstudie, Hållbarhet, Årets framtidsbyrå