Skatterådgivare på väg att få sitt eget EU-paket

2016-09-16 12:44

EU-kommissionen annonserade i somras framtida åtgärder för att hantera skatteflykt, skatteundandragande, förskingring och penningtvätt. FAR:s experter följer frågan på nära håll.

Precis som i fallet med EU:s revisionspaket är det en större kris i omvärlden som fungerar som tändande gnista för EU:s lagstiftningsmaskineri. Då var det finanskrisen. Nu är det Panama-läckan som fått EU-politikerna att vilja visa handlingskraft. Enligt uppgifter till Balans kommer initiativet från EU-parlamentet, men EU-kommissionen har fångat bollen och aviserade i somras att den kan komma att föreslå åtgärder för att hantera dels skatteflykt, dels förskingring och penningtvätt.

Konkret kan det komma att innebära:

  • strängare reglering av skatterådgivare
  • ändringar av EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning
  • ändringar i penningtvättsdirektivet

En konsultationsrunda kring skatterådgivarnas roll liksom sambandet mellan skattetransparens och kampen mot penningtvätt är nu på gång från EU-håll.

Starkare skydd för visselbåsare möjlig

Möjliga förslag till åtgärder som nämnts är starkare skydd för visselblåsare på skatteområdet, bättre informationsutbyte mellan skattemyndigheter i EU och bättre internationell reglering kring skatt. Bland annat vill kommissionen ta fram en svart lista över länder som inte samarbetar i frågor om rättvis beskattning.

FAR:s experter följer frågan på nära håll och pekar på att den följer en trend.

– EU-kommissionens initiativ ligger i linje med det 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt som finansminister Magdalena Andersson presenterade i våras. Vi följer givetvis utvecklingen i den här frågan men i nuläget är det mycket svårt att sia om eventuell reglering för skatterådgivare och i sådant fall hur en sådan kommer att se ut, säger Joachim Agrell, skatterådgivare på Deloitte, ordförande i FAR:s styrgrupp sektion skatt och FAR:s representant i FEE:s skattegrupp.

Taggar: EU, Skatterådgivare