EU:s revisionspaket berör alla revisorer och revisionsuppdrag

2016-09-15 08:39

Hör du till dem som tror att EU:s revisionspaket endast påverkar storbolagsrevisorer? I så fall är det dags att tänka om. De nya reglerna berör alla revisorer och revisionsuppdrag.

– Diskussionen har fokuserat på revisorer med uppdrag i företag av så kallat allmänt intresse. Samtidigt har jag förstått att det finns en oro i branschen för vad de nya reglerna innebär för mindre revisionsbyråer, säger Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden (RN).

På FAR:s Branschdagar 22-23 september håller Adam Diamant ett seminarium om revisionspaketets inverkan på SME-revisorer tillsammans med FAR:s chefsjurist Helene Agélii.

– Jag kommer att prata om hur de nya organisatoriska kraven slår mot SME-revisorer. Men jag tar även upp situationen där en revisor, verksam vid en mindre byrå, har ett revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse, medan de andra revisorerna vid byrån endast har SME-klienter, säger Adam Diamant.

– Den andra frågeställningen jag kommer att beröra är hur de nya sanktionsreglerna kan komma att påverka RN:s disciplinära åtgärder i praktiken. Och slutligen kommer jag att ge min syn på hur RN:s oberoendebedömningar kan komma att påverkas av de nya oberoendereglerna som Helene Agélii presenterar under seminariet.

Taggar: EU, EU:s revisionpaket, FAR:s branschdagar