Experten: Därför behövs standarden som säkrar kvaliteten på skatterådgivning

2016-09-19 07:31

I juni antog FAR:s styrelse Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet, som ett nästa steg i arbetet med att kvalitetssäkra rådgivningen kring skatt.

En skatterådgivare lämnar i princip aldrig samma råd två gånger, och det är svårt att gå in i efterhand och kontrollera rådgivningen i sig. Vad man däremot kan kontrollera är att företaget där skatterådgivaren är verksam har system på plats för kvalitetssäkring. Det säger Jessica Otterstål, Auktoriserad skatterådgivare på BDO och ledamot i skattesektionens styrgrupp.

Varför behövs en standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet?

– Standarden som antogs av FAR:s styrelse i juni syftar till att sätta den gemensamma miniminivån för riktlinjer och rutiner som måste vara på plats på företag eller i verksamhet där en auktoriserad skatterådgivare arbetar. Rådgivning är per definition betydligt mindre regelstyrt än både redovisning och revision.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Skatterådgivare, Skatterådgivning