Ökad risk för skattetillägg vid förbjudet lån

2016-10-10 13:13

Även om uppgiften om ett förbjudet lån finns med i en revisionsberättelse är det inte tillräckligt för att skattetillägget ska sättas ned. Det framgår av ett nytt ställningstagande av Skatteverket.

Enligt aktiebolagslagen är det förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar till aktieägarna, eller någon som ingår i den så kallade förbjudna kretsen. Dit hör exempelvis styrelse, vd, delägare samt närstående till dessa personer.

Om det finns ett förbjudet lån i verksamheten måste revisorn påpeka detta i revisionsberättelsen vilket betyder att revisionsberättelsen blir oren. Dessutom ska revisorn skicka en kopia av den orena revisionsberättelsen till Skatteverket.

Ett förbjudet lån ska beskattas som intäkt av tjänst hos låntagaren. Dessutom tar Skatteverket ut skattetillägg av den som lämnat oriktig uppgift kopplat till egen beskattning.

Fram till 2015 kunde skattetillägget tas bort helt, eller sänkas, om uppgiften kunde rättas eller framgick av det som kallas ”normalt tillgängligt kontrollmaterial”.

Nya regler

Nu har dessa regler ersatts och skattetillägg kan sänkas, eller ska inte tas ut, om den felaktiga uppgiften framgår av så kallade ”avstämningsuppgifter” som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Tidigare har en oren revisionsberättelse som skickats till Skatteverket betraktats som ”normalt tillgängligt kontrollmaterial”.

I och med de nya reglerna om ”avstämningsuppgifter” har Skatteverket klargjort att en revisionsberättelse med uppgifter om förbjudet lån inte är en uppgift som omfattas av begreppet ”avstämningsuppgifter”. Därmed ska fullt skattetillägg tas ut när låntagaren inte redovisat lånet i sin inkomstdeklaration.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Revision, Skatteverket