Nu är nya revisionsberättelsen här

2016-10-12 14:08

Från och med räkenskapsår som avslutas 31 december eller senare gäller nya revisionsberättelser i Sverige. Förändringarna har antagits av FAR efter en gedigen remissrunda.

På tisdagen fattade FAR:s styrelse beslut om nya rekommendationer för revisionsberättelser. De nya rekommendationerna bygger på ny lagstiftning, genom införandet av EU-regler, samt nya regler för revisionsberättelsen i International Standards on Auditing (ISA).

Förändringarna som nu införs går tillbaka på EU:s revisionspaket som beslutades redan 2014. Parallellt med ny EU-reglering av revisorer och revision utfärdade International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) i början av 2015 nya regler för revisionsberättelsen i ISA.

Den nya lagstiftningen i kombination med uppdaterade internationella standarder för revision har nu implementerats av FAR genom antagandet av följande nya rekommendationer: RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen och RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse.

Läs intervjun med Håkan Malmström, revisor på PwC och ordförande i FAR:s policygrupp för revision.

Se filmen där Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR, berättar mer om nya revisionsberättelsen:

Taggar: EU:s revisionpaket, Nya revisionsberättelsen