"Många har inte upptäckt medlemsrådgivningen"

2016-10-28 11:11

FAR:s Branschdagar, medlemskapets värde och Reko 2017. Det var några av ämnena som var uppe på bordet när styrgruppen för Sektion redovisning träffades.

Under mötet gick gruppen igenom utvärderingarna från årets Branschdagar. Generellt var det väldigt positiva omdömen från de auktoriserade redovisningskonsulter som deltog. Framför allt fanns det några återkommande kommentarer som många gett uttryck för.

– Många tycker att det bästa med Branschdagarna är möjligheten att nätverka, träffa kollegor och utbyta idéer. Och många har sagt att man åkt hem och känt sig inspirerade vilket så klart är jätteroligt, säger Thomas Logardt.

Vill skapa större medlemsnytta

En stor del av mötet ägnades åt en bred diskussion kring medlemskapets värde. Hur välkomnar vi nya medlemmar? Hur får vi medlemmar som kommer från SRF att känna sig välkomna till FAR? Vilka möjligheter har vi att skapa ännu mer medlemsnytta?

– En väldigt bra medlemsförmån som många nog inte upptäckt är medlemsrådgivningen. Till medlemsrådgivningen kan man höra av sig om frågor kring konsultrollen, men det går lika bra att få svar på specifika redovisningsfrågor. Och har man frågor kring juridiska spörsmål får man svar från FAR:s jurister.

Gruppen hade också en kort diskussion kring Reko-boken. Kommande års upplaga av Reko-boken innehåller inte lika omfattande förändringar som tidigare upplagor.

– Det avsnitt som genomgått flest förändringar är rapporteringsavsnittet.

En generell uppmaning från styrgruppen är, om man inte redan gjort det, att planera sin vidareutbildning under 2017. Att vara uppdaterad och välutbildad är en av hörnstenarna i Reko.

Taggar: Redovisningskonsult