Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: "Det är viktigt med en gemensam praxis"

2016-10-25 13:13

Från och med årsskiftet måste stora företag upprätta hållbarhetsrapporter. FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling har satt ihop en FAQ för att vägleda branschen och dess kunder på området.

Kravet på att de omkring 1 600 största företagen i Sverige ska upprätta en hållbarhetsrapport har sin grund i ett EU-direktiv som införs i årsredovisningslagen 1 december i år. Lagen tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2016 eller senare. Det innebär att resultatet av den nya lagen kommer att synas först vid stämmosäsongen våren 2018. Men det är hög tid att sätta igång arbetet, menar Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

– Det stora medskicket jag skulle vilja göra är: Starta nu och se till att få med styrelsen i arbetet redan nu. Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten, säger han.

En första introduktion

Styrelsens ansvar för hållbarhetsrapporten och hur det manifesteras är bara en av sammanlagt 33 frågor, plus följdfrågor, som besvaras i FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Dokumentet ska inte läsas som en officiell FAR-vägledning utan som en första introduktion i ämnet, där lagtexten och förarbeten enbart ger övergripande svar.

– Det finns alltid tolkningsfrågor som vad innebär en affärsmodell, vad är en policy och hur långt ned i leverantörskedjan ska man gå. Vår FAQ ger en introduktion, vi har utgått från de vanligaste frågorna som kunderna ställt till våra olika byråer, men det finns fortfarande obesvarade frågor, säger Torbjörn Westman.

Grunden för gemensam branschpraxis

Syftet med FAQ:n är att lägga grunden för en gemensam branschpraxis, men denna kommer naturligtvis också att utvecklas under arbetes gång ute i verksamheterna, betonar Torbjörn Westman.

– Vår tolkning i FAQ:n ligger på en miniminivå. För enskilda bolag kan det mycket väl vara så att man ska gå längre, här har både rådgivaren och kunden en möjlighet att vara mer offensiv än lagen kräver, säger Torbjörn Westman.

Exempelvis råder han sina kunder att låta granska hållbarhetsrapporten, även om det inte är ett lagkrav.

– Vi tycker naturligtvis att det ger ett mervärde, såväl i form av en extern kvalitetsstämpel såväl som ett internt kvitto på att företaget har fungerande system för att ta fram rätt beslutsunderlag, säger Torbjörn Westman.

Frukostseminarium 17 november

Vad innebär bestämmelserna? Vad har de för praktisk betydelse för dig som redovisningskonsult eller revisor? Och vad innebär de för era kunder? För att svara på dessa frågor och många andra arrangerar FAR ett frukostseminarium som tar avstamp i FAQ:n. Läs mer och anmäl dig till seminariet.

Taggar: Hållbarhet, Hållbarhetsredovisning