Nytt etikuttalande om revisorsförordningen

2016-06-28 14:12

FAR:s styrelse har beslutat om Policygruppen för etiks uttalande EtikU 14 EUs förordning om revision av företag av allmänt intresse – revisorns opartiskhet och självständighet. Uttalandet, som funnits i en remissversion på FAR:s hemsida sedan i maj, har nu antagits med vissa justeringar.

I uttalandet behandlas förordningens bestämmelser om arvodesbegränsningar, förbjudna tjänster och rotationsregler rörande revision av företag av allmänt intresse.

FAR:s policygrupp för etik publicerar i samband med uttalandet även ett ”Frågor och svar-dokument”  om hur policygruppen bedömer att EU-paketets bestämmelser om opartiskhet och självständighet ska tillämpas i praktiken. Till att börja med har främst frågor om revisorsrotation behandlats, men avsikten är att löpande återkomma med fler frågor och svar – både såvitt avser tillämpningen av förordningen som nya regler i revisorslagen m.m.

Taggar: Etik, EU:s revisionpaket, Revision