Tydlig lagstiftning och ökad transparens

2016-07-05 15:41

Är det rimligt att använda skatteplanering som verktyg för ökad vinst? Och gör det någon skillnad om verksamheten är privat eller offentlig? Vid FAR:s seminarium ”Kan skatteplanering vara samhällsnyttig” diskuterades bland annat dessa frågor.

Magnus Larsson, vice ordförande i FAR, undrade om bolagsskatten som endast består av fem procent av statsbudgeten verkligen är så viktig att den ska få högsta prioritet i den offentliga diskussionen om skatter. Han välkomnar en mer nyanserad skattediskussion och att det ska finnas rättssäkra och förutsägbara regler.

Svaret på frågan om skatteplanering kan vara samhällsnyttig blev nja, den är i alla fall inte nödvändigtvis onyttig som dagens moderator, Rakel Lennartsson, journalist på FAR:s tidning Balans, konstaterade efter en intensiv timme som bjöd på en spänstig skattediskussion.

Moral och etik viktigt
De flesta paneldeltagare var eniga om att det behövs robusta system och regelverk som är förutsägbara. Och att det är positivt att skattefrågan är aktuell och att man inte bara diskuterar vad som är moraliskt riktigt. Men samtidigt är de etiska och moraliska frågorna viktiga för den fortsatta utvecklingen.

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson menade att det ska vara lätt att göra rätt och pratade om skatter som en hållbarhetsfråga.

– Hållbarhet vaccinerar oss mot att göra fel. Skatteverket ska hjälpa folk att göra rätt och det ska vara svårt att göra fel.

Alla har ett ansvar
Johan Bygge, verksamhetschef EQT menade att lagstiftaren måste våga lagstifta, det underlättar för alla och minskar ”gråzonen”. Han talade även om att alla har ett ansvar, inte bara företagen som just nu är de som kanske granskas hårdast av media. Det måste finnas en dialog mellan näringsliv och lagstiftare, då går alla i takt.

Patrik Lundqvist (S), som sitter i riksdagens skatteutskott, menade att det måste finnas en balans mellan alla skatteuttag och att skatten måste kontrolleras för att inte bli orättvis.

Medias roll är viktig. Lotta Engzell-Larsson, ledarskribent på Dagens Industri, avslutade debatten med att säga att lagstiftningen måste vara legitim. Hon påpekade också att man som företag när det gäller skattehanteringen kanske inte ska vara ”översmart”.

Taggar: Almedalen, Skatt