Hur hållbar är Liberalernas politik i praktiken?

2016-07-04 10:51

I anslutning till årets Almedalsvecka uppmärksammar FAR kommunernas hållbarhetsarbete, granskningen presenteras på åtta seminarium under årets Almedalsvecka. Den första kommunen att granskas och diskuteras under Almedalsveckan var Skinnskattebergs kommun där Liberalerna har ett starkt fäste.

Carina Sandor, ordförande i kommunstyrelsen, deltog i söndagens seminarium. Hon tycket att granskningen var intressant, hon var nyfiken på hur granskningen gått till och menade att kommunen har mycket att lära.

I granskningen ingår fyra områden, lärande och trygghet, energi och miljö, tillväxt och transperens samt etik. En expertjury på sju personer har poängsatt kommunernas hållbarhetsarbete på en skala från 1 till 100.

I den samlade bedömningen ansåg juryn att hållbarhetsarbetet inte prioriteras särskilt högt i kommunen och det fanns lite underlag att för juryn att granska. I kommunens budget nämns inte hållbar utveckling och arbetet på de granskade områdena var inte tillräckligt omfattande. Det gör att kommunen fick ett relativt svagt helhetsbetyg, 24 poäng av 100.

Transparens ett ledord
Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, påpekade att det är första året som FAR gör granskningen och att en lärdom man fått av arbetet är att allt går att mäta. Generellt menade han att de granskade kommunerna kan berätta mycket mer för medborgarna. Och att transparens är ett viktigt ledord i hållbarhetsarbetet.

Ragne Emardson, forskningschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som samarbetar med FAR i det här projektet berättade om hur man gått till väga för att mäta hållbarhet, mätmetoden och att det går mycket bra att mäta mjuka värden så som hållbarhet.

Medborgarperspektivet i fokus
En av jurymedlemmarna, Lena Joelsson som till vardags är branschansvarig för offentlig verksamhet på EY, deltog i panelen. Enligt Lena har juryn haft medborgarperspektivet i fokus och utgått från material som finns tillgängligt på kommunernas hemsidor. Lena menade att redovisa hållbarhet är viktigt för förtroendet, det är angeläget att visa hur en kommun kan bidra till att skapa värde. Det en kommun gör bra lokalt bidrar faktiskt till de globala målen.

Avslutningsvis menade Carina Sandor att det skulle vara intressant att göra en ny mätning om några år. Det händer mycket i kommunen som det senaste året har haft en stark tillväxt. Det finns många goda exempel som kommunen arbetar med redan nu, exempelvis en stor insats på skola och ökad satsning på integration. Granskningen av kommunen tar hon med sig som inspiration för att vidarutveckla arbetet.

Taggar: Almedalen, Hållbarhet