En del kvar att göra för KD i Markaryd

2016-07-06 13:58

Med 25 poäng av 100 möjliga hamnar KD näst sist hittills i FAR:s granskning av hur partiernas hållbarhet fungerar i praktiken. Men partisekreterare Acko Ankarberg var på offensiven och menade att juryn missat ett viktigt dokument.

Markaryd är Kristdemokraternas starkaste fäste, med 45 procent av rösterna. Partiet har alltså stora möjligheter att genomföra sin politik. Lärande och trygghet är det område där kommunen får högst poäng, 35 av hundra möjliga. I Markaryds vision sägs att alla ska få känna sig trygga men några specifika mål och uppföljning finns inte, vilket påverkade juryns bedömning.

– Vi kunde konstatera att skolan är ett prioriterat område för kommunen. Men vi fann inte några specifika trygghetsmål, sa Anita Agefjäll, revisor på PwC.

– Men ni har ju missat kommunens kvalitetsuppföljning, sa Acko Ankarberg.

Så kanske ytterligare några poäng till Markaryd?
– Ja, det hade nog blivit 10 enheter till i alla fall. Trygghetsmålen finns specificerade och uppföljda i den kvalitetsuppföljning som finns och även utifrån det barnbokslut som är gjort, sa Anita Agefjäll.

Acko Ankarberg menade att en googling hade räckt för att hitta rapporten.

– Det var ett eget ärende i kommunstyrelsen, så det finns inte med i årsredovisningen, sa Acko Ankarberg.

I granskningen har juryn försökt se det hela utifrån kommuninvånarens perspektiv och utgått från information som enkelt nås via exempel kommunens hemsida.

Området Transparens och etik är kommunens svagaste i granskningen, med 15 av 100 möjliga poäng. Dessa begrepp kommer ofta upp i diskussionerna kring upphandlingar. Juryn har bland annat reagerat på att frågor om korruption och mutor inte lyfts fram i på ett djupare sätt i upphandlingspolicyn.

Vilka är de stora fallgroparna vid upphandlingar?
– Via upphandlingen kan man styra mycket över vilken påverkan kommunen ska ha, det handlar om 30-40 procent av budgeten. Men då gäller det att få in i det i policyer och uppförandekoder. Och att man följer upp de krav man har, Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

Han menar att uppföljningen är ett eftersatt område som bör prioriteras.

– Om man inte åker ut och tittar att leverantörerna håller vad de lovat kan det ju bli så att den som ljuger bäst vinner upphandlingen, sa Peter Nohrstedt.

Är vi naiva?
– Kanske lite. Men till stor del är det en fråga om resurser. Det är ofta oklart vem som ska sköta uppföljningen och då faller det i regel mellan stolarna, sa Peter Nohrstedt.

– Problemet är att politiken nästan aldrig kommer in förrän vid tilldelningsbeslutet, när matrisen har fallit ut. Det viktigaste är vilka frågor man vill ha i förfrågningsunderlaget. Vad vill vi köpa och vilka konsekvenser får det? De krav som ställs i förfrågningsunderlaget ska vara de krav man vill följa upp, sa Acko Ankarberg.

Varför är FAR så engagerade i hållbarhetsfrågan?
– Hållbarhet är en jätteviktig fråga för vår bransch Vi vill bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle, sa Dan Brännström, och utlovade en repris nästa år av granskningen.

Taggar: Almedalen, Hållbarhet