"Det är viktigt att kunna mäta politiken"

2016-07-07 14:22

Med 33 poäng av 100 möjliga placerar sig Sverigedemokraterna (SD) på femte plats i FAR:s granskning av hur hållbar partiernas politik är i praktiken. Carina Herrstedt från SD välkomnar initiativet.

Landskrona stad styrs av Alliansen men med 19 procent av väljarstödet har SD en vågmästarställning och därmed ett mycket stort politiskt inflytande.

– Det är viktigt att kunna mäta politiken. Som kommunpolitiker fattar man en massa beslut, men man vet inte alltid om det blev bra eller dåligt. Det görs sällan några utvärderingar av effekterna och man kör ofta på i gamla hjulspår, sa Carina Herrstedt, riksdagsledamot och ledamot i kommunfullmäktige i Landskrona Stad.

SD kommer på femte plats i granskningen, hur känns det?
– Vi vill så klart ligga i topp, men det är bra att det görs granskningar. Då får man ju veta vad man ska göra för att det ska bli bättre, sa Carina Herrstedt.

I bedömningen har juryn utgått från FN:s globala hållbarhetsmål och valt ut de områden som är relevanta för Sverige och där kommunerna har möjlighet att påverka. Juryn har utgått från ett medborgarperspektiv och baserar sin bedömning på information och material som enkelt nås via exempelvis kommunens hemsida.

Energi och miljö och Tillväxt är de områden där Sverigedemokraterna får högst poäng, medan Lärande och trygghet och Transparens och etik får lägre poäng.

Går det verkligen att mäta och jämföra partiernas hållbarhetsarbete?
– Vi är medvetna om att kommunerna har olika förutsättningar. Man måste ta hänsyn till kommunens unika förutsättningar. Men i ett helhetsperspektiv är de frågor vi tittat på viktiga frågor för Sverige och samhället, sa Anita Agefjäll, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor på PwC.

– Det går absolut att mäta. Men man ska vara lite försiktig när man jämför, till exempel har ju Malmö som är en stor kommun fantastiska möjligheter att jobba med alla frågorna på bred front, sa FAR:s ordförande Jonas Svensson.

Brister i transparens och etik
Transparens och etik är områden där partierna generellt får låga poäng i FAR:s granskning. SD får endast 16 poäng. Landskrona nämner inte anti-korruption, jäv och mutor i sina mål. Inte heller i budgeten. I upphandlingspolicyn tas affärsmässighet och affärsetik upp men inget konkret om att motverka korruption.

– När det gäller Transparens och etik reagerade vi på att det inte fanns någon spårbarhet. Det fanns en utvecklingsplan för hållbar utveckling som ni antog 2004, men som medborgare kan man ju undra om den fortfarande gäller. I utvecklingsplanen var alla områden i vår granskning berörda utom just Transparens och etik, sa Anita Agefjäll.

Någon utvärdering från de senaste åren har juryn inte funnit och det saknas även i årsredovisningen.

Inom området Lärande och trygghet har juryn reagerat på att integrationsfrågorna inte berörs i dokument och material. Däremot lyfts segregation fram inom området Tillväxt.

– Man pratar om en trygg skola, men i målformuleringarna finns det ingen uppföljning för 2014, det vill säga det år vi har tittat på. Man kan fundera på hur det hänger ihop?, sa Anita Agefjäll.

– Det är ju inte specifikt Sverigedemokraternas politik, det är ju inte vi som tar fram planerna och sätter agendan för när något ska tas upp. Segregationen i skolan och när det handlar om tillväxt hör självklart ihop, sa Carina Herrstedt.

Taggar: Almedalen, Hållbarhet