Propositionen om revisionspaketet har kommit

2016-04-07 15:40

Regeringen har beslutat om propositionen avseende EU:s revisionspaket.

- Från FARs sida välkomnar vi att regeringen inte påför strängare regler än vad EU-reglerna kräver. Det är även bra att regeringen nu klargör att det är från och med första räkenskapsåret efter 17 juni 2016 som de nya reglerna ska börja att tillämpas. Enda smolken i bägaren är särregleringen av byrårotation i finansiella företag, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

- När det gäller den uppmärksammade sanktionsavgiften på upp till 1 miljon kronor för en enskild revisor noterar vi att den endast ska kunna utgå i extrema undantagsfall. Det borde mildra en del av den oro som uppkommit bland landets revisorer.

Nu ska propositionen beredas i riksdagens utskott och en omröstning väntas ske i maj månad.

Taggar: EU:s revisionpaket