Ändringar angående revisorsexamen

2013-09-03 08:49

Sedan 1 juni i år är en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen inte längre ”godkänd” utan auktoriserad. Eftersom det numera bara är möjligt att bli auktoriserad revisor kommer det bara att finnas en examen, revisorsexamen, som ger en sökande med godkänt resultat behörighet att söka auktorisation som revisor.

För att få avlägga revisorsexamen krävs nu att den sökande har:

  • avlagt kandidatexamen (180 högskolepoäng) med företagsekonomi som huvudområde,
  • genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar, och
  • under två år genomgått ytterligare teoretisk eller praktisk utbildning.

Utbildning och prov

RN har i samband med förändringen delvis även ändrat innehållet i RNs föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov. Det ställs fortfarande krav på 90 högskolepoäng i företagsekonomi och 45 högskolepoäng juridik. Man ska även fortfarande ha studerat ämnena informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik och statistik, men för dessa ämnen ställs inga specifika poängkrav. Vidare ska den treåriga praktiska utbildningen omfatta 1 500 timmar revision, varav 1 000 timmar ska avse aktiebolag.

RN har även gjort en översyn av innehållet och utformningen av den nya revisorsexamen. Angående antalet examenstillfällen för examen föreskrevs tidigare att RN alltid skulle anordna examen på våren, men att myndigheten kunde ställa in examenstillfället på hösten om det inte fanns tillräckligt många sökanden. Detta har ändrats så att även vårens examen kan ställas in, men RN måste alltid anordna ett examenstillfälle per år. Detta kan dock innebära en försämring för sökanden då det finns en risk att det går ett och ett halvt år mellan två examenstillfällen.

Taggar: Revisorsnämnden