Vidareutbildningskrav

FAR-medlemmars fortbildning ska omfatta minst 120 timmar (varav minst 20 timmar per år) under 3 år, och som vidareutbildning räknas:

  • Interna och externa kurser samt seminarier.
  • Utbildnings- och annat utvecklingsarbete.
  • Forskning och publicistisk verksamhet.

Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbar utbildning, exempelvis kurser eller seminarier. Såväl planerad som genomförd vidareutbildning ska dokumenteras.

I FAR Online finns utförlig information om EtikR 4 Vidareutbildning