Rådgivningstjänster

En marknad och omvärld i ständig förändring ställer förstås krav på branschen, samtidigt som det skapar möjligheter för dig som är eller vill vara verksam som rådgivare och specialist. Du kan exempelvis fördjupa dig i ett mer ”tekniskt svårt” område eller göra internationell karriär.

När det lagstadgade kravet på revision i mindre aktiebolag försvann i Sverige under 2010 blev till exempel revisorns roll som säljande konsult mer påtaglig, samtidigt som nya affärsmöjligheter skapades för redovisningskonsulter. Om du är revisor eller redovisningskonsult och har specialistkunskaper inom ett eller flera områden kan du alltid sadla om och arbeta mer med rådgivning.

Såväl nationella som internationella företag och koncerner behöver och värdesätter rådgivning och specialistkunskaper inom områden som redovisning, riskhantering och skatt. Eftersom exempelvis en revisors opartiskhet och självständighet inte får äventyras finns det en stor marknad för rena rådgivningstjänster.

Det finns exempelvis en ökad efterfrågan på tjänster inom risk- och miljörådgivning. Ett annat område med växande betydelse handlar om granskning och utveckling av företagens hållbarhetsredovisningar.

Affärs- och skatterådgivning
Områdena affärs- respektive skatterådgivning är bland de mest efterfrågade konsulttjänsterna på marknaden. Affärsrådgivning kan gälla till exempel transaktions- och riskrådgivning. Skatterådgivningen vänder sig till både privatpersoner och företag. Rådgivningen kan handla om allt från inkomstskatt och moms till internationell beskattning.