Auktorisation

Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Den auktoriserade skatterådgivaren lämnar skatterådgivning som har värde för kunden samtidigt som den förhåller sig till och beaktar de etiska värderingar som gäller för medlemmar i FAR. En viktig resurs som är oumbärlig för många företagare i Sverige.

Den auktoriserade skatterådgivaren arbetar kvalitetssäkrat och auktorisationen är en kvalitetsstämpel för skatterådgivarens yrkesmässiga agerande ifråga om bland annat omdöme och etik. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens och erfarenhet.

För att bli Auktoriserad Skatterådgivare och medlem i FAR ska du först få godkänt i FAR:s tentamen för skatterådgivare. Innan du gör tentamen behöver du förbereda dig så att du uppfyller kraven för auktorisationen:

  • Du ska ha en för auktorisationen relevant akademisk examen om minst 180 hp.
  • Du ska arbeta på en skatterådgivnings-, redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst fem års praktik inom skatteområdet, varav minst tre år som extern skatterådgivare.
  • Du ska ha gått FAR:s kurs Yrkesetik för skatterådgivare.

När du uppfyller dessa krav för auktorisation är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap i FAR och att få göra tentamen.

När en ansökan om att få göra tentamen beviljats ska tentanden betala en avgift.

  • Avgift beviljad ansökan: 5 000 kr

En Auktoriserad Skatterådgivare FAR:

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad

Som Auktoriserad Skatterådgivare och medlem i FAR får du tillgång till ett varumärke som står för trovärdighet, resurser och internationellt erkännande. FAR bedriver ett kontinuerligt lobby- och remissarbete för att tillvarata dina intressen. FAR är medlem i den internationella branschorganisationen IFAC.

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.