Vad gör en revisor?

Som revisor får du inblick i många olika företag och branscher. Du kan arbeta med aktiebolag som är ägarledda, marknadsnoterade (publika) eller dotterföretag i internationella koncerner samtidigt som du har förtroendeuppdrag i ideella föreningar.

Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder. Redovisningen och styrelsens arbete är sällan desamma/lika i två olika organisationer, och det medför att en revisor ofta har ett varierande arbete.

En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Som revisor kan du välja mellan att driva egen revisionsbyrå eller ta en anställning på en revisionsbyrå. Som revisor har du även möjlighet att bli auktoriserad redovisningskonsult, alltså skaffa dig dubbla titlar, vilket vidgar dina yrkesmöjligheter.

Taggar: Revisor