Regtech KYC

Följ penningtvättslagen med Regtech KYC

Penningtvättslagen ställer allt tuffare krav. Du som FAR-medlem får nu tillgång till Regtech KYC – en tjänst som hjälper dig att leva upp till lagens krav.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattar inte bara banker och finansbranschen utan även dig som FAR-medlem. Byrån måste känna sina kunder och vidta vissa åtgärder. Vid behov måste pågående affärsförbindelser följas upp, för att säkerställa att kundinformationen är aktuell. En byrå behöver därför löpande kontrollera ägare och företrädare mot sanktions- och PEP-listor. Dessutom krävs en riskanalys både av kunderna och den egna verksamheten.

Lagen innehåller också krav på utbildning av personalen och inrättande av ytterligare roller och rutiner. Om brister påträffas vid tillsynsmyndighetens kontroller kan höga sanktionsavgifter påföras. I värsta fall måste verksamheten upphöra.

Som medlem i FAR kan du få tillgång till Regtech KYC (Know Your Customer), en molnbaserad tjänst som hjälper dig med den löpande kontroll som lagen föreskriver. Regtech KYC har dessutom tagit fram mallar baserade på FAR:s checklista för kundkännedom för att fastställa risken i kundrelationen.

Regtech KYC hjälper dig också med en genomgång av de processer och rutiner som lagen kräver.

I erbjudandet ingår

  • Kostnadsfri genomgång av att de föreskrivna rollerna och funktionerna finns hos byrån.
  • 25 % rabatt på abonnemangsavgiften (avgiften baseras på byråns antal klienter).
  • Kostnadsfri assistans med igångsättande av KYC.
  • Obegränsat antal användare.


Kontakta Regtech Solutions om du har frågor:
Gunnar Jacobson, 070-266 69 36
gunnar.jacobson@regtech.se

Besök Regtechs webbplats för mer information. 

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.

Taggar: Medlemsförmåner