FAR:s medlemsförsäkringar

Det är en trygghet att vara rätt försäkrad. Som medlem i FAR har du möjlighet att teckna förmånliga försäkringar.

Med FAR:s medlemsförsäkringar får du och ditt företag både förmånligare premier och villkor än vad försäkringsbolagen vanligtvis erbjuder. FAR:s medlemsförsäkringar är dessutom framtagna för att passa just din verksamhet.

FAR:s medlemsförsäkringar innefattar:

 • Lagstadgad ansvarsförsäkring för revisorer
  Försäkringen gäller för medlemsföretag och medförsäkrade företag. I ansvarsförsäkringen omfattas den sökandes dotterföretag med automatik inom ramen för den försäkrade verksamheten.
 • Ansvarsförsäkring för redovisningskonsulter
  FAR erbjuder de medlemmar som är verksamma redovisningskonsulter en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som redovisningskonsulten tillfogar en klient genom fel eller försummelse i samband med rådgivning. Medlemskap i FAR förutsätter att redovisningskonsultens verksamhet har en ansvarsförsäkring. 
 • Kontorsförsäkring
  FAR:s medlemmar kan teckna en fördelaktig kontorsförsäkring som ger ett omfattande och anpassat försäkringsskydd för revisions- och redovisningsbyrån och dess verksamheter. 
 • Sjukavbrottsförsäkring som tillägg till kontorsförsäkringen
  För den som blir arbetsoförmögen en längre tid uppstår stora ekonomiska påfrestningar för byrån. Inkomsterna minskar kraftigt medan de fasta kostnaderna till stor del kvarstår. Ett sätt att gardera sig mot detta är att teckna en sjukavbrottsförsäkring. Försäkringen tecknas som tillägg till kontorsförsäkringen. 
 • Frivillig företagsbetald sjukvårdsförsäkring
  Företag kan teckna sjukvårdsförsäkring där samtliga anställda i företaget ska omfattas. Allt fler företag ser en koppling mellan friska medarbetare och företagets resultat. Försäkringen ger snabb och enkel tillgång till privat specialistvård för att minska väntetider i syfte att förkorta sjukfrånvaron. 
 • Frivillig gruppförsäkring för alla anställda
  Som medlem i FAR eller anställd på en byrå har den enskilde möjligheten att teckna en frivillig gruppförsäkring med ett bra försäkringsskydd och förmånliga premier för sig själv och sin familj. Syftet med gruppförsäkringen är att alla anställda på byrån ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komplettera sitt försäkringsskydd privat. Förutom det skydd som finns via lag och eventuellt kollektivavtal behövs ofta ett kompletterande skydd i händelse av olyckor, såsom invaliditet, långtidssjukdom och dödsfall.
 • Cyberförsäkring
  På senare tid har det talats allt oftare om cyberattacker, och såväl myndigheter som företag har fått erfara att man har sårbarheter i sin IT-miljö som man kanske tidigare inte funderat så mycket kring. Under 2016 och 2017 har problemen med cyberattacker ökat kraftigt. Alla typer av företag drabbas på olika sätt, och revisorer och redovisningskonsulter är inget undantag. För att skydda FAR:s medlemmar från dessa angrepp, och andra hot som kan uppkomma mot företagets IT-miljö, arbetar Willis Towers Watsons specialister för att ta fram en cyberförsäkring som kan tecknas av medlemmar hos FAR from 1 april 2018. Kortfattat kommer denna försäkring omfatta ersättning för incidenthantering av IT-säkerhetsexperter och andra funktioner som krävs, men kommer också ge ersättning för utebliven intäkt till följd av angreppet. Försäkringen ska även omfatta skadeståndsansvar och skydd för administrativa sanktioner till följd av brott mot dataskyddsförordningen, som träder i kraft i maj 2018.

FAQ - FAR:s medlemsförsäkringar >>

Försäkringarna förmedlas och administreras av Willis AB, ett företag inom Willis Towers Watson PLC, i samarbete med FAR.

Kontaktuppgifter till FAR:s försäkringsservice hos Willis Towers Watson:
Telefon: 08-587 095 87
E-post: farforsakring@willis.com
webbplats: www.farforsakring.se

Enligt beslut av FARs styrelse ska alla medlemmar i FAR omfattas av en ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Taggar: Medlemsförmåner