Försäkringar

Genom att vara medlem i FAR har du och ditt företag möjlighet att teckna försäkringar, som erbjuder både förmånligare premier och villkor än man vanligtvis kan få direkt via försäkringsbolagen.

FAR:s medlemsförsäkringar erbjuder ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för revisorer och redovisningskonsulter, kontorsförsäkring, sjukavbrottsförsäkring, frivillig företagsbetald sjukvårdsförsäkring samt frivillig gruppförsäkring.

Försäkringarna förmedlas och administreras av Willis AB, ett företag inom Willis Towers Watson PLC, i samarbete med FAR.

Kontaktuppgifter till FAR:s försäkringsservice hos Willis AB:
Telefon: 08-587 095 87
E-post: farforsakring@willis.com
webbplats: www.farforsakring.se

Enligt beslut av FARs styrelse ska alla medlemmar i FAR omfattas av en ansvarsförsäkring för sin verksamhet.