FAR:s medlemsförsäkringar

Det är en trygghet att vara rätt försäkrad. Som ordinarie medlem i FAR har du möjlighet att teckna förmånliga försäkringar.

Ordinarie medlemmar i FAR erbjuds möjligheten att teckna försäkringar, både lagstadgade och frivilliga, med fördelaktigare premie och villkor än vad som vanligtvis ges direkt via försäkringsbolagen. 

FAR:s medlemsförsäkring är framtagen i samarbete med försäkringsförmedlare Willis Towers Watson. Försäkringarna förmedlas och administreras av Willis Towers Watson Sweden AB, ett företag inom Willis Towers Watson-koncernen.

FAR:s frivilliga medlemsförsäkringar innefattar:

 • Lagstadgad ansvarsförsäkring för revisorer
  Försäkringen gäller för medlemsföretag och medförsäkrade företag. I ansvarsförsäkringen omfattas den sökandes dotterföretag med automatik inom ramen för den försäkrade verksamheten.

 • Ansvarsförsäkring för redovisningskonsulter
  FAR erbjuder de medlemmar som är verksamma redovisningskonsulter en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som redovisningskonsulten tillfogar en klient genom fel eller försummelse i samband med rådgivning. Medlemskap i FAR förutsätter att redovisningskonsultens verksamhet har en ansvarsförsäkring. 

 • Kontorsförsäkring
  FAR:s medlemmar kan teckna en kontorsförsäkring som ger ett omfattande försäkringsskydd för revisions- och redovisningsbyrån och dess verksamheter. 

 • Sjukavbrottsförsäkring som tillägg till kontorsförsäkringen
  För den som blir arbetsoförmögen en längre tid uppstår stora ekonomiska påfrestningar för byrån. Inkomsterna minskar kraftigt medan de fasta kostnaderna till stor del kvarstår. Ett sätt att gardera sig mot detta är att teckna en sjukavbrottsförsäkring. Försäkringen tecknas som tillägg till kontorsförsäkringen. 

 • Företagsbetald sjukvårdsförsäkring
  Som arbetsgivare och ordinarie medlem i FAR kan du teckna företagsbetald sjukvårdsförsäkring för dig och dina medarbetare. Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till ett stort nätverk av privata vårdgivare utan långa väntetider. Sjukvårdsförsäkringen skapar trygghet och minskar risken för lång sjukfrånvaro och dyra sjukskrivningar.

 • Frivillig gruppförsäkring för alla anställda
  Som medlem i FAR eller anställd på en byrå har den enskilde möjligheten att teckna en frivillig gruppförsäkring med ett bra försäkringsskydd och premier för sig själv och sin familj. Syftet med gruppförsäkringen är att alla anställda på byrån ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komplettera sitt försäkringsskydd privat. Förutom det skydd som finns via lag och eventuellt kollektivavtal behövs ofta ett kompletterande skydd i händelse av olyckor, såsom invaliditet, långtidssjukdom och dödsfall.

 • Cyberförsäkring
  På senare tid har det talats allt oftare om cyberattacker, och såväl myndigheter som företag har fått erfara att man har sårbarheter i sin IT-miljö som man kanske tidigare inte funderat så mycket kring. Alla typer av företag drabbas på olika sätt, och revisorer och redovisningskonsulter är inget undantag. Genom att teckna en cyberförsäkring omfattas ert företag av bland annat avincidenthantering av IT-säkerhetsexperter och andra funktioner som krävs, en avbrottsförsäkring som kan ge ersättning för utebliven intäkt till följd av angreppet, samt skadeståndsansvar och skydd för administrativa sanktioner till följd av brott mot dataskyddsförordningen.

FAQ - FAR:s medlemsförsäkringar (PDF) >>

Försäkringarna förmedlas och administreras av Willis Towers Watson Sweden AB, ett företag inom Willis Towers Watson PLC, i samarbete med FAR.

Läs mer om FAR:s frivilliga medlemsförsäkringar på www.farforsakring.se eller kontakta FAR:s försäkringsservice hos Willis Towers Watson:
Telefon: 08-587 095 87
E-post: farforsakring@willis.com
Webbplats: www.farforsakring.se

Enligt beslut av FAR:s styrelse ska alla medlemmar i FAR omfattas av en ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Taggar: Medlemsförmåner