Deskhero.se

DeskHero.se – ett lätt sätt att hitta nya uppdrag

DeskHero.se förmedlar uppdrag till revisorer samt ekonomi- och redovisningskonsulter. De har över 1 000 företag anslutna till tjänsten. Medlemmar i FAR får 20% rabatt på våra abonnemang och symbolen för FAR-auktorisation visas automatiskt på din konsultprofil.

Så här fungerar DeskHero.se

  • Anslut ditt företag – du får en sökprofil och en profilsida
  • Få matchande förfrågningar per mejl (kategori, region)
  • Välj vilka förfrågningar du vill besvara

Varje gång någon skapar en förfrågan som matchar din sökprofil får du ett mejl med en länk till den. Du väljer själv vilka förfrågningar du vill besvara, inga förpliktelser. Läs mer på www.deskhero.se

Erbjudande till FAR:s medlemmar – över 20% rabatt på ordinarie pris

  • Köp ett kontantkort för 3 900 kr – du betalar bara 2 900 kr
  • Besvara upp till 20 st uppdragsförfrågningar

Vid frågor kontakta DeskHero.se
Mejl: info@deskhero.se
Telefon: 010 199 2411

 

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.

Taggar: Medlemsförmåner