Bisnode Kredit

Genom samarbetet med Bisnode Kredit kan du som medlem i FAR också köpa kreditupplysningar samt information om styrelseledamöter med mera till medlemspris.

Vid frågor kontakta Bisnode Kredit, tfn: 031 751 06 20 eller e-post: kredit.se@bisnode.com

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.

Tjänsten är endast tillgänglig för medlemmar.
Till tjänsten