Kontroller kring penningtvättslagen

Som ordinarie medlem får du ta del av ett förmånligt erbjudande från Regtech Solutions avseende Regtech KYC, en tjänst som hjälper dig att leva upp till penningtvättslagens krav.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattar inte bara banker och finansbranschen utan även dig som FAR-medlem. Det är viktigt att byrån känner sina kunder och vidtar åtgärder. Vid behov måste pågående affärsförbindelser följas upp, för att säkerställa att kundinformationen är aktuell. På er byrå behöver ni därför löpande kontrollera ägare och företrädare mot sanktions- och PEP-listor. Dessutom krävs en riskanalys både av kunderna och er egna verksamhet. I Regtech's tjänst KYC finns mallar baserade på FAR:s checklista för kundkännedom för att fastställa risken i kundrelationen.

Lagen innehåller också krav på utbildning av personalen och inrättande av ytterligare roller och rutiner. Om brister påträffas vid tillsynsmyndighetens kontroller kan höga sanktionsavgifter påföras. I värsta fall måste verksamheten upphöra.

Som ordinarie medlem i FAR får du ta del av ett förmånligt erbjudande från Regtech Solutions avseende Regtech KYC (Know Your Customer), en molnbaserad tjänst som hjälper dig med den löpande kontroll som lagen föreskriver.

Ludvig Grimlund, VD Win Win Ekonomi AB

I samband med årets kvalitetskontroll från FAR så stod det klart för oss att de delar som rör rutiner för penningtvätt, var högt prioriterade. Utan stödet från Regtech så hade vi inte klarat av kvalitetskontrollen på ett så bra sätt som vi gjorde


I erbjudandet ingår 

  • Kostnadsfri genomgång av rutiner och dokumentation.
  • 25 % rabatt på abonnemangsavgiften (avgiften baseras på byråns antal klienter).
  • Kostnadsfri assistans med igångsättande av KYC.
  • Obegränsat antal användare.

Kontakta Regtech Solutions om du har frågor:
Gunnar Jacobson, 070-266 69 36
gunnar.jacobson@regtech.se

Besök Regtech Solutions webbplats för mer information.

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.