Ledningssystem för hållbarhet - via PURE ACT

Som FAR-medlem får du ta del av PURE ACTs workshops, utbildningar och digitala ledningssystem till reducerade priser.

PURE ACT erbjuder en enkel process för strategiskt hållbarhetsarbete. Processen består av workshops, tillgång till ledningssystemet Acture och löpande rådgivning efter behov. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan, en hållbarhetsrapport och ett stärkt varumärke.

Ledningssystemet Acture
Acture är ett enkelt, aktivitetsbaserat verktyg som hjälper er byrå och era kunder att bygga en hållbarhetsplan. Bearbeta checklistor med hundratals tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer. Ni får en tydlig översiktsvy som visar hur ni ligger till enligt er plan och ni kan när som helst hämta en automatiskt sammanställning (enkel hållbarhetsrapport).

 

Väsentlighetsanalys - Workshop (ca 2 - 3h)
Workshopen inleds med en genomgång av Agenda 2030 och den så kallade Hållbarhetslagen (6 kap ÅRL). Därefter diskuteras befintliga policys och rutiner för att identifiera ert utgångsläge. Tillsammans genomförs en väsentlighetsanalys där vi fastställer vilka av FNs 17 globala målen som är mest relevanta för er. Hänsyn tas till er bransch och geografiska placering samt vilka krav era intressenter har på er. Under workshopen genomför vi också en klimatberäkning som är anpassad för tjänsteföretag.

Lagstadgad eller frivillig hållbarhetsrapport - Digital utbildning (ca 1 - 2h)
År 2016 infördes Hållbarhetslagen (6 kap ÅRL) som bygger på EU-direktivet NFRD. Under 2023 kommer kraven på hållbarhetsrapportering att skärpas i och med införandet av CSRD (som ersätter NFRD). De nya rapporteringskraven kommer påverka alla företag, direkt eller indirekt. Och, revisorerna spelar en viktig roll i denna omställning. Utbildningen riktar sig till dig som revisor och målet är att du som deltagare ska få förståelse för rapporteringskraven samt skillnaden på lagstadgade och frivilliga hållbarhetsrapporter. Du kommer även få kontrakt tips på hur du kan uppmärksamma dina kunder på affärsvärden och risker kopplade till hållbarhetsrapportering.

Erbjudande till dig som FAR-medlem

  • 30 procent rabatt på licenskostnaden för Acture (ordinarie pris fr. 9 960 kr/år) om ni bokar Väsentlighetsanalysen till ett fast pris på 9 960 kr.
  • 10 procent rabatt på utbildningen Lagstadgad eller frivillig hållbarhetsrapport (ordinarie pris 12 960 kr).

    Alla priser anges exklusive moms.

Besök PURE ACT eller kontakta Therese Svensk för mer information.
therese.svensk@pureact.se, 08 540 672 72

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.