Kvalitetssäkra redovisningen snabbare med Senseworks molnbaserade TA-ersättare

Senseworks analysprogram är framtaget för redovisning och revisionsbyråer för att frigöra tid, skapa bättre work life-balance och attraktivare arbetsuppgifter.

Mer bevis för mindre insats

Med Senseworks analysprogram går du från TA till Business Intelligence.

  • Identifiera trender, avvikelser och dokumentera snabbare dina slutsatser med hjälp av visualiseringar.
  • Få bättre överblick och snabbare svar på dina frågor.
  • Analysera flera års trender, kontoutdrag och nyckeltal – du slipper byta mellan olika räkenskapsår.

Integrationer hämtar in alla underlag kopplade till verifikat och låter dig klicka upp fakturor direkt i programmet vilket sparar tid vid stickprov och avstämningar.

  • Få ett bättre fokus på verifikatgranskning och starkare bevis.

Korta startsträckan och jämna ut säsongsvariationer

Anpassade rapportmallar direkt i programmet sprider best practice, vilket ger hög kvalitet och komfort för team.

  • Skapa egna mallar/standardiseringar för det unika företaget.

Med automatisk versionshantering rullar du fram alla kommentarer och arbete som du gjort tidigare med en knapptryckning. Det medför att du kan göra löpande avstämningar eller revision även på de allra minsta uppdragen utan merkostnader. 

Effektivare samarbete för team

Teamet kan fokusera på att analysera kritiskt och att dra slutsatser istället för att återskapa förra periodens arbete. Team delar och samarbetar kring en central källa i realtid vilket höjer effektiviteten, förbättrar kommunikationen och minskar ledtider i arbetet.

Erbjudandet i sin helhet

✅ 10 procent rabatt på licensavgiften så länge du är medlem i FAR
✅ 20 procent rabatt på professionella tjänster för till exempel smarta kopplingar mellan olika programvaror
✅ Gratis introduktionsutbildning i systemet för all personal och nya användare under avtalstiden

För mer information kontakta Henrik Frienholt
070 485 1947, henrik@senseworks.io
senseworks.io 

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.