Kreditupplysningar

Tjänsten är för närvarande under utveckling och avtalet mellan FAR och Bisnode Kredit omförhandlas utifrån de nya förutsättningarna.

Är du intresserad av tjänsten – och vill veta mer om hur erbjudandet kommer att se ut framöver, kontakta Bisnode Kredit, David Jakobsson.

Genom ett samarbete mellan FAR och kreditupplysningsföretaget Bisnode Kredit har du som ordinarie medlem i FAR tillgång till en rad tjänster, exempelvis:

Nyckeltalstjänst

  • Över 50 olika nyckeltal med branschjämförelser. Läs mer här

Övriga tjänster

  • Kreditupplysningar – Från en enkel anmärkningskontroll till en fullständig kreditupplysning.
  • Analystjänst – Analysera ett företags kundstock och få ut rating ställt i relation till utestående kundfordringar. Läs mer här.
  • Bilkontroll – Se vilka fordon som är registrerade på ett specifikt organisationsnummer. Läs mer här 

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.