Kreditupplysningar

Som ordinarie medlem har du genom kreditupplysningsföretaget Bisnode Kredit kostnadsfri tillgång till branschnyckeltal samt förmånliga priser på andra tjänster.

Genom ett samarbete mellan FAR och kreditupplysningsföretaget Bisnode Kredit har du som ordinarie medlem i FAR tillgång till följande tjänster via inloggning på FAR:s hemsida:

Kostnadsfri tillgång till 25 st upplysningar 

  • Nyckeltalstjänsten – över 50 olika nyckeltal med branschjämförelser. Läs mer här.

Tjänster till förmånliga medlemspriser

  • Kreditupplysningar – Från en enkel anmärkningskontroll till en fullständig kreditupplysning.
  • Analystjänst – Analysera ett företags kundstock och få ut rating ställt i relation till utestående kundfordringar. Läs mer här.
  • Bilkontroll – Se vilka fordon som är registrerade på ett specifikt organisationsnummer. Läs mer här.

Vid frågor kontakta Bisnode Kredit,
tfn: 08-558 059 00 eller e-post: kredit.se@bisnode.com

Tjänsten är endast tillgänglig för medlemmar.

Till tjänsten

 

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.