Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter,  redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2020 av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Ordförande

Torbjörn Hagenius Deloitte AB - GÖTEBORG

Vice ordförande

Rikard Ström Ernst & Young AB - STOCKHOLM

Ledamot

Erika Karlsson Levakt AB - HALMSTAD
Mandana Boss BDO Mälardalen AB - UPPSALA
Mårten Sundholm KPMG AB - SOLNA
Pär Magnus Wiséen PwC - STOCKHOLM
Uwe Scheele Grant Thornton Sweden AB - KARLSTAD

Sekreterare

Carl Brege FAR AB - Stockholm
Carl Brege

Carl Brege

Bolagsjurist

08-506 112 36 carl.brege@far.se