Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Skatterådgivare FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter,  redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.


Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2019 av följande ledamöter:

Ordförande
Torbjörn Hagenius
Deloitte AB - STOCKHOLM
thagenius@deloitte.se

Vice ordförande
Rikard Ström
Ernst & Young AB - STOCKHOLM
rikard.strom@se.ey.com

Ledamot
Elisabeth Bergmann
PwC - STOCKHOLM
elisabeth.bergmann@pwc.com

Mandana Boss
KPMG AB - UPPSALA
mandana.boss@kpmg.se

Uwe Scheele
Grant Thornton Sweden AB - STOCKHOLM
uwe.scheele@se.gt.com

Carl Brege

Carl Brege

Bolagsjurist

08-506 112 36 carl.brege@far.se