Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2019 av följande ledamöter:

Ordförande 
Annika Engström
Ernst & Young AB - STOCKHOLM
annika.engstrom@se.ey.com

Vice ordförande
Magnus Ulriksson
Svea hovrätt - STOCKHOLM
magnus.ulriksson@dom.se

Ledamot
Anders Magnussen 
PwC - GÖTEBORG 
anders.magnussen@pwc.com

Elisabeth Sterner
SN:s Revisorer AB - BERGSHAMRA
elisabeth.sterner@snsrevisorer.se

Håkan Juhlin
Grant Thornton Sweden AB - KRISTIANSTAD
hakan.juhlin@se.gt.com

Johan Kratz
KPMG AB - GÖTEBORG
johan.kratz@kpmg.se

Jonas Ståhlberg
Deloitte AB - STOCKHOLM
jstaahlberg@deloitte.se

Katarina Ljungqvist
Mazars SET Revisionsbyrå AB - HELSINGBORG
katarina.ljungqvist@mazars.se

Maria Lantz

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se