Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är godkända eller auktoriserade revisorer och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2020 av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Ordförande

Annika Engström Ernst & Young AB - STOCKHOLM

Vice ordförande

Magnus Ulriksson Svea hovrätt - STOCKHOLM

Ledamot

Anders Magnussen PwC - GÖTEBORG
Håkan Juhlin Grant Thornton Sweden AB - KRISTIANSTAD
Jonas Ståhlberg Deloitte AB - STOCKHOLM
Katarina Ljungqvist Mazars AB - HELSINGBORG
Marc Karlsson KPMG AB - SOLNA
Åsa Dahlgren Baker Tilly Umeå AB - UMEÅ

Sekreterare

Helena Eibertzon Löfgren FAR AB - STOCKHOLM

 

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se