Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisnings- eller Lönekonsulter.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR eller Auktoriserade Lönekonsulter FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2020 av följande ledamöter:

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Ordförande

Inger Nylander Deloitte AB

Vice ordförande

Marina Svenman Ernst & Young AB

Ledamot

Elisabeth Svensson Ekonomibyrån i Halmstad AB
Emilia Stengård Grant Thornton Sweden AB
Linda Arder Rådek Redovisning & Revision AB
Maria Svensson Aspia
Nina Olli Sydrevisioner Väst AB

FAR representant

Yvonne Jansson FAR AB

 

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se