Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisnings- eller Lönekonsulter.

Kvalitetsnämnden är ett oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR eller Auktoriserade Lönekonsulter FAR och lämnar en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. I arbetsuppgifterna ingår att gå igenom kontrollrapporter och fatta beslut. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetsnämnden består sedan årsstämman i september 2019 av följande ledamöter:

Ordförande
Inger Nylander
Deloitte AB - VÄXJÖ
inylander@deloitte.se

Vice ordförande
Gabrielle Scott
BDO Syd AB - ÄNGELHOLM
gabrielle.scott@bdo.se

Ledamot
Emilia Stengård
Grant Thornton Sweden AB - VISBY
emilia.stengard@se.gt.com

Linda Arder
Rådek KB - NYKÖPING
linda.arder@radek.se

Maria Svensson
Aspia - STOCKHOLM
maria.svensson@aspia.se

Marina Svenman
Ernst & Young AB - VÄSTERÅS
marina.svenman@se.ey.com

Susanne Sjögren
Sörbygdens Redovisning AB - HEDEKAS
redovisning.susanne@telia.com

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 00 yvonne.jansson@far.se