”Basmedlemskap stärker en inkluderande kultur”

- När alla är medlemmar får alla tillgång till samma information. Det skapar delaktighet och engagemang. Hos oss har det bidragit till bra diskussioner kring hur vi ska tolka den information vi får och hur vi ska ta den vidare till våra kunder.

Johanna Ottvar är en av grundarna till revisions- och redovisningsbyrån Redo i Jönköping. Byrån har fem ordinarie medlemmar i FAR och ser det som självklart att övriga medarbetare ska vara basmedlemmar i organisationen.

– Eftersom många utbildningar är rabatterade för basmedlemmar betalar ju medlemskapet nästan sig självt. Vi uppmuntrar alla på byrån att utbilda sig varje år, det är viktigt för byråns utveckling, menar Johanna.

Revisions- och redovisningsbyrån Redo. Foto: Redo

Redos kunder består till största delen av små och medelstora företag och byrån satsar mycket på att stötta dem i deras digitala utveckling och jobba nära varje företag. Byråns egen resa har gått fort – från tre medarbetare 2017 till 15 idag.

– Vi som startade Redo har själva haft mycket nytta av att vara medlemmar i FAR och i inledningsskedet var medlemsrådgivningen guld värd för oss. Det har ju gett oss en positiv grundsyn på medlemskapet. För oss är det jätteviktigt med en stark branschorganisation.

Den byråledare som funderar på basmedlemskap för sina medarbetare har mycket att vinna, tycker Johanna.

– Det är naturligtvis olika för alla, det gäller att se nyttan för den egna byrån. Men har man medarbetar som siktar på auktorisation är det inget att tveka på. Det nyhetsflöde och de uppdateringar kring regelverk de får genom FAR är nästan en nödvändighet.

Men basmedlemskapet stärker också en inkluderande kultur på byrån, något som Johanna gärna betonar.

- När alla får till exempel samma nyhetsbrev blir engagemanget större än om en person ska förmedla vad som stod i det. Det gör att vi får fler infallsvinklar på olika frågor och hur vi ska kommunicera dem till våra kunder, menar Johanna.

Kundservice

Sofia Lagoni

Medlemskoordinator

08-402 75 04 sofia.lagoni@far.se