Hur ska revisionsdokumentation bevaras?

Revisorn kan enligt god revisionssed välja om dokumentationen ska bevaras som papper, digitalt eller både och, oavsett i vilken form dokumenten upprättats och/eller mottagits av revisorn.

FAR:s medlemsrådgivning får återkommande frågor om i vilken form revisorn får bevara sin revisionsdokumentation. FAR:s policygrupp för revision anser att revisorn själv kan välja metod för att bevara dokument.

Bevara digitalt

Revisorn kan skanna in alla former av dokument som mottagits i pappersformat och bevara dem digitalt. Pappersdokument som har skannats in av revisorn eller av kunden och bevarats digitalt behöver i så fall inte sparas. Detta gäller enligt policygruppens uppfattning även om mottagna dokument innehåller originalunderskrifter, såsom uppdragsbrev och uttalande från företagsledningen.

Bevara som papper

Revisorn kan välja att skriva ut dokument som mottagits digitalt och bevara dem som papper. De digitalt mottagna dokumenten behöver då inte sparas.

Andra överväganden

En helt annan fråga är om formen för revisorns dokumentation påverkar dess bevisvärde i domstol. FARs policygrupp för revision gör ingen bedömning i den frågan. Kopior och skannade dokument godtas dock som regel i en rättsprocess.

Arkiveringstid tio år

Arkiveringstiden för all revisionsdokumentation är minst 10 år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades enligt RIFS 2018:2 ”Revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet”.

 

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se

Revisionskurser

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar.
  • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet, en nyhetsdag fylld med allt du kan behöva veta om skatt just nu.
  • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag