Standard för kommunal räkenskapsrevision

Standard för kommunal räkenskapsrevision publicerades i juni 2022 och ska börja tillämpas från den 1 januari 2023.

Standarden har stora likheter med ISA (International Standards on Auditing) och förutsätter att den som utför granskningen enligt standarden har förkunskaper om ISA, ISRE och ISAE samt de regler som gäller för den kommunala redovisningen och kommuner generellt. 

Kommunal särart förtydligas

Standarden innehåller förtydliganden och särskilda tillämpningsanvisningar på områden där den kommunala särarten behöver tydliggöras och utgörs av:

  • Ramverk
  • Anvisningar för tillämpning i kommunal räkenskapsrevision av ISA samt ISRE 2410 inklusive tillämpningsanvisning för granskning av drift- och investeringsredovisning (enligt ISA 501).
  • Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper.
  • Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse.