Kommunal räkenskapsrevision

Med räkenskapsrevision menas de uppdrag som sakkunnigt biträde utför och som ligger till grund för de förtroendevalda revisorernas bedömning om räkenskaperna är rättvisande.

Sakkunniga kan anlitas på olika sätt i den kommunala revisionen, antingen som sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna eller som konsulter åt kommunernas revisionskontor. I de fall yrkesrevisorn anlitas som sakkunniga biträden utgör uppdragen revisionsverksamhet, vilket innebär att revisorslagens krav gäller för verksamheten och att den står under Revisorsinspektionens tillsyn.

Uppdraget att utföra kommunal räkenskapsrevision ska utföras i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision.

En yrkesrevisor som anlitas av ett revisionskontor ska i samråd med uppdragsgivaren ta ställning till vilken typ av uppdrag det är, det vill säga om yrkesrevisorn anlitas som sakkunnigt biträde eller som konsult åt revisionskontoret.

  • Om yrkesrevisorn anlitas som sakkunnigt biträde ska uppdraget att utföra kommunal räkenskapsrevision ske i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision.
  • Anlitas yrkesrevisorn som konsult till revisionskontoret kan revisorn och uppdragsgivaren om att tillämpa hela eller delar av standarden.

Kurser inom kommunal räkenskapsrevision

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier