FAR:s specialistgrupp Offentlig sektor

FAR:s medlemmar verkar inom såväl privat- som offentlig sektor. FAR:s Specialistgrupp Offentlig sektor är expertorgan inom revision, revisionsrådgivning och redovisningsfrågor inom offentligt bedrivna och offentligt finansierade verksamheter.

Specialistgruppen består av representanter från flera revisionsbyråer samt från FAR-kontoret.

Gruppen identifierar aktuella frågor inom området som behöver klargörande, besvarar remisser, förvaltar och utvecklar tillsammans med SKYREV och SKR Standard för kommunal räkenskapsrevision, samt driver opinion där behov av förändring i regelverk finns.

FAR-kontoret representeras av Therese Andersson, affärsområdetschef Medlem, och Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor.