Tips för enklare Fora-rapportering

FAR har sammanställt de nya faktureringsrutinerna hos Fora och tipsar om hur du kan konvertera data till CSV-format för att kunna organisera och analysera din data.

Övergången till månatlig lönerapportering till Fora har gett upphov till en del frågor och funderingar, särskilt kring otydliga underlag som kan vara svåra att stämma av. För att underlätta förståelsen har FAR sammanställt de nya faktureringsrutinerna.

Månadsfaktura baserad på månatlig rapportering

 • Gäller Avtalspension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare
 • Varannan månadsfaktura inkluderar även kostnader för Deltidspensionsavsättning, Extra pensionsavsättning och förbundsavgifter (om dessa ingår i företagets kollektivavtal)
 • Faktureringsintervall: Varje månad

Faktura baserad på årlig rapportering

 • Gäller försäkringar för tjänstemän och andra anställda som inte omfattas av Avtalspension SAF-LO.
 • Inkluderar även produkterna Livsarbetstidspension och Arbetstidspension (om de ingår i företagets kollektivavtal)
 • Extra pensionspremier hamnar också på denna faktura
 • Faktureringsintervall: Varannan månad med start i februari

Konvertera CSV till Excel

För de företag som har mycket data att hantera är det för närvarande enklast att ladda ner den CSV-fil som finns tillgänglig som fakturaspecifikation. Sedan kan filen läsas in i Excel för att göra sorteringar enligt önskemål, till exempel baserat på anställd eller olika betalningsförsäkringskategorier.

Så här gör du

 1. Öppna Excel: Starta Excel på din dator.
 2. Importera CSV-filen: Gå till fliken "Data" och välj "Från text/CSV". Bläddra till platsen där din CSV-fil är sparad och välj den. Klicka sedan på "Importera".
 3. Anpassa importinställningarna: Excel kommer att visa en förhandsgranskning av din data och be dig att ange importinställningar. Du kan ange vilken rad som ska användas som rubrikrad och välja rätt teckenkodning och separator (vanligtvis är kommatecken det vanligaste, men det kan också vara semikolon eller tabb).
 4. Organisera och analysera data: Nu när data är i Excel kan du enkelt sortera, filtrera och analysera den efter behov. Du kan också skapa diagram och rapporter för att visualisera informationen.

Det är viktigt att notera att enligt Fora ska fakturan alltid betalas, även om du anser att den inte stämmer, då den skickas till inkasso om den förblir obetald. Vårt råd är därför att alltid se till att göra avstämningen så fort fakturan publiceras.