Så kan lönekonsulten hjälpa företag med social hållbarhet

Som lönekonsult har du möjlighet att vägleda dina kunder mot en mer hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Använd din unika position för att hjälpa företag att förstå och agera på sociala nyckeltal.

Rapporten Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön, som är framtagen av Facken i Välfärden, visar en dramatisk ökning av stressrelaterad sjukfrånvaro i välfärdssektorn. Fyra av fem drabbade är kvinnor, vilket pekar på arbetsmiljöproblem och brister i jämställdhet. Problematiken är inte unik för välfärdssektorn och många företag har förmodligen liknande utmaningar.

Lönekonsultens roll som rådgivare

Lönekonsulter är inte bara administratörer av löner utan också strategiska rådgivare till sina kunder. Därför kan du som lönekonsult spela en avgörande roll i det sociala arbetet och hjälpa företag att både förstå och agera på relevanta nyckeltal.

Fyra områden där lönekonsulten kan hjälpa till

  1. Dataanalys och rapportering: Hjälp dina kunder att samla in och analysera data relaterad till sjukfrånvaro, anställdas välbefinnande och arbetsmiljö. Använd verktyg för att visualisera dessa nyckeltal och identifiera trender och problemområden.
  2. Benchmarking: Jämför kundens nyckeltal med branschstandarder och konkurrenter. Det ger insikt i hur de står sig och var förbättringar kan göras.
  3. Policyutveckling: Hjälp dina kunder att utveckla och implementera policys som främjar en hälsosam arbetsmiljö. Det kan inkludera flexibilitet i arbetstider, möjlighet till distansarbete och initiativ för att minska stress.
  4. Uppföljning: Hjälp dina kunder att kontinuerligt följa upp sina nyckeltal och genomföra regelbundna revisioner för att säkerställa att policys och åtgärder har önskad effekt.

Nyckeltal om social hållbarhet att diskutera med kund

  • Sjukfrånvaro: Se till att sjukfrånvaron registreras korrekt och analysera orsaker. Identifiera mönster och utvärdera hur arbetsmiljöfaktorer kan förbättras.
  • Arbetsmiljöenkäter: Implementera regelbundna medarbetarundersökningar med fokus på arbetsmiljö för att fånga upp medarbetarnas upplevelser och identifiera potentiella riskområden.
  • Jämställdhet och inkludering: Arbeta med att mäta och förbättra jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. Uppmärksamma löneskillnader, representation i ledningsgrupper och andra nyckeltal.
  • Balans mellan arbete och fritid: Analysera arbetstid och övertid för att säkerställa att