Skapa mervärde för SME-kunder

Genom att låta rådgivning, kontaktytor och stöd i att integrera hållbarhet vara en del av byråns erbjudande kan revisorn och rådgivaren göra stor nytta för små och medelstora företag.

Integrera hållbarhet i byråns erbjudande - en affärsmöjlighet

För vissa små och medelstora företag kan hållbarhet redan vara ett kärnvärde i verksamheten och en del av allt de gör. Andra kan uppleva hållbarhet som oviktigt. En drivkraft till att integrera hållbarhet i verksamheten kan utgöras av möjligheter att bli en del av, eller fortsätta att vara en del av, ett annat företags värdekedja.

En viktig del i att få små- och medelstora företag att komma igång med sitt hållbarhetsarbete är att skapa kontakter med organisationer som engagerar sig i hållbarhetsinitiativ och som kan göra det möjligt för revisorer och redovisningskonsulter att hjälpa sina kunder. Det kan exempelvis vara stöd i att analysera kundernas koldioxidavtryck, värdekedja, att skaffa finansiering och att bli mer mångsidiga och inkluderande.

Revisorer och redovisningskonsulter bör inte vänta på att små och medelstora företag ska söka sig till dem. Affärsmöjligheten i att erbjuda rådgivningstjänster inom hållbarhet bör motivera byrån till att själv söka upp sina kunder och erbjuda tjänsterna.

Rådgivning

 • Förklara affärsmöjligheten, hur arbetet med miljö- och sociala frågor kan skapa värde, minska kostnader och höja företagets status
 • Förstå utmaningarna för stora företag och förklara hur de kan tillämpas på mindre organisationer
 • Guida genom labyrinten av nya regleringar och rapporteringsstandarder, koldioxidredovisningar och planer för avfallsreducering
 • Upprätta gapanalyser för att hjälpa företaget att förstå just sin situation och formulera handlingsplaner för att åtgärda identifierade gap

Samverkan och kontaktytor

 • Koppla ekonomiska trender och statliga initiativ om hållbarhet till en kunds strategi, affärsmodell och prestation
 • Uppmuntra samhällsengagemang, till exempel hållbarhetsprojekt eller volontärprogram för anställda
 • Underlätta nätverkande och informationsdelning om hållbarhetsfrågor mellan lokala företag i handelskamrar och branschorganisationer
 • Knyt kontakter och samarbeta med andra experter för att hjälpa antagandet av hållbara metoder
 • Stötta din kund i bedömningar av hantering av klimatrisker och hjälpa till vid beräkningar av koldioxidavtryck
 • Driv mot hållbar utveckling genom att ge kunder råd om att till exempel minska avfall
 • Bistå med att kommunicera transparent och trovärdigt till företagets intressenter
 • Bistå med att ta fram och sammanställa upplysningar för relevant rapportering.
 • Tillhandahåll gransknings- eller bestyrkandetjänster av hållbarhetsupplysningar eller hållbarhetsrapporter
 • Informera om och stötta i ansökningar om statliga stöd och bidrag

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.