Den hållbara redovisningskonsulten blir ett bollplank för kunden

Vill du hjälpa dina kunder att komma igång med sitt hållbarhetsarbete?
Hållbarhet är en viktig fråga för företagen - och därmed också en viktig fråga för redovisningskonsulten.

Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR och Petra Örjegren, vd på Stabilisator, ger tips på hur redovisningskonsulten kan få en mer aktiv roll i kundens hållbarhetsarbete.

Finns det en större medvetenhet kring hållbarhetsfrågor bland företag?
Petra: En större nyfikenhet, absolut, men så här i pandemitider är det andra saker som är viktiga här och nu för företagarna. Jag tror att det verkliga lyftet i denna fråga kommer till hösten när vi kan börja fokusera på annat och lyfta blicken. Däremot märker jag ett jättestort intresse hos blivande redovisningskonsulter som jag möter i min roll som lärare, så jag tror att det är lite av en generationsfråga.

Är det någon fråga som sticker ut när du resonerar kring hållbarhet med dina kunder?
Petra: När jag förklarar att hållbarhet handlar om så mycket mer än miljö så brukar det vara arbetsgivaraspekten som väcker mest tankar. De flesta förstår att detta är en viktig fråga för att vara relevant och att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

Hur kan du som redovisningskonsult hjälpa dina kunder i deras hållbarhetsarbete?
Petra: På många olika sätt! Vi hjälper redan till med den finansiella aspekten av hållbarhet – både vad gäller att planera genom budget och likvidprognoser och se till att kunderna har korrekt information för att fatta beslut för framtiden. Sen känner vi oftast kundernas affärsmodell väldigt väl och det är en bra grund för att göra analyser för hur de skulle kunna arbeta mer hållbart.

Vad innebär egentligen ett ”hållbart företagande”?
Yvonne: Med hållbart företagande menas att man driver sin verksamhet ansvarsfullt och med en långsiktig plan. I praktiken innebär det att man behöver ha en affärsplan/strategi, budget och att man identifierar vilka risker som finns. Man behöver sedan titta på hur riskerna kan påverka företaget negativt och vilka åtgärder man behöver vidta.

Vad omfattar begreppet hållbarhet?
Yvonne: Man brukar prata om att hållbarhet består av tre dimensioner; miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Eftersom redovisningskonsulterna redan har koll på den ekonomiska hållbarheten och har god kunskap om företagets verksamhet så har de goda möjligheter att hjälpa företaget även med de två andra hållbarhetsområdena.

Lyssna på Reko-podden – om hur du kommer igång med att hjälpa dina kunder med hållbarhetsarbete. 

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se
Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

175 kr
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.