Testa din skattehantering ur ett hållbarhetsperspektiv

Är du ansvarig för företagets skattehantering eller auktoriserad skatterådgivare? Då är det dags att göra FAR:s självskattningstest!

 

Såväl kunder som näringsliv och samhälle vill se transparanta skattepolicyer och tydliga rutiner för att betala rätt skatt.  Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, där många intressenter vill veta hur företaget sköter sig.

FAR:s självskattningstest för skattehantering ur ett hållbarhetsperspektiv visar en organisations mognadsgrad inom fyra fokusområden:

  • Företagets syn på skatter - skattepolicy
  • Beslut och ansvar
  • Kommunikation med intressenter
  • Öppenhet och transparens

Testet ger råd kring utvecklingsbehov och förbättringsåtgärder utifrån varje bolags specifika situation. Det tar cirka 15 minuter att genomföra FAR:s självskattningstext och är en bra bas för diskussioner mellan bolaget och dess auktoriserade rådgivare.