Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en hållbarhetsfråga som kan engagera medarbetare, kunder och intressenter. Att effektivisera vattenanvändning är något som de flesta företag kan arbeta med, men det kan göras på olika sätt och i olika omfattning beroende på verksamhetens användning av, och närhet till, vatten.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Undersök om det finns möjligheter att mäta vattenförbrukningen i verksamheten.

  • Analysera vilka kundföretag som kan förväntas redovisa data kring vattenförbrukning och som använder vatten i sin verksamhet. Finns det möjligheter att ta fram och redovisa den datan eller behöver man uppdatera systemen?