Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Att bekämpa klimatförändringar är i det närmaste en självklarhet i ett strukturerat hållbarhetsarbete. För att få en bild av hur byrån kan göra skillnad behövs ett nuläge att formulera mål utifrån.

Några tips för att komma i gång:

  • Sätt en rimlig plan med tydliga, mätbara aktiviteter.
  • Beakta risker och möjligheter kopplat till byråns arbete med klimatförändringar.
  • Sätt både kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Kommunicera målen internt så att alla har en gemensam målbild.